Reč a sluchové spracovávanie spolu úzko súvisia. Veľmi veľa detí (neplatí to u 100%), ktorých vývin reči bol oneskorený, alebo inak odchýlený, mali a majú ťažkosti so sluchovým spracovávaním. Ich sluchový systém akoby nebol dostatočne senzitívny na všetky frekvencie, potrebné pre dobré porozumenie, ale aj produkciu reči. V reči platí pravidlo – ako počujem, tak aj hovorím, či píšem. Najskôr sa daná hláska upevní v mozgu, a následne je produkovaná buď vo verbálnej, alebo písanej forme.

Oneskorený rečový vývin?

Deti, ktoré prekonali v ranom veku časté zápaly stredného ucha, alebo trpeli častými ochoreniami typu ORL, sú vystavené vyššiemu riziku, že na pozadí ich ťažkostí stojí oslabené sluchové spracovávanie. Nemáme na mysli to, či dieťa počuje, ale AKO počuje, t.j. ako spracováva počuté. Oslabenia tohto typu sa následne veľmi často pretavia aj do problémov s čítaním, pozornosťou, koncentráciou, celkovým vnímaním, ale taktiež do roviny psycho-sociálnej. Deti strácajú sebadôveru, sú neisté, ťažšie nadväzujú vzťahy s rovesníkmi, stránia sa kontaktov, utiekajú sa do vlastného sveta. Pritom niekedy stačí relatívne málo a dieťaťu sa dá veľmi účinne pomôcť.

Drvivá väčšina detí, ktoré majú dyslexiu, oneskorený či narušený vývin reči, nemajú percepčnú poruchu sluchu, ani stratu sluchu tak, ako ju definuje lekárska obec. Sluchový aparát je absolútne v poriadku.

Ako je teda možné, že napriek tomu si dieťa často zapcháva uši, je senzitívne na hluk, je ľahko vyrušiteľné, nekoncentrované, vyžaduje si opakovanie otázky alebo povedaného, zamieňa si podobne znejúce slová, reaguje oneskorene a nepresne, niekedy je akoby „mimo“ a zareaguje až na náš zvýšený hlas s dôrazným prejavom? Odpoveďou môže byť práve oslabené spracovávanie sluchových podnetov.

Problém v takom prípade nenastáva v sluchovom aparáte ako takom (v strednom uchu), ale niekde na ceste od neho ďalej do sluchového centra. A tam už môže hrať rolu množstvo rôznych faktorov. Lateralita, štrukturálne zmeny na mozgu, nižší počet mozgových buniek, patologické EEG, nepresná diskriminácia zvukov na úrovni rôznych frekvencií atď. Tých faktorov je naozaj mnoho.

Ak si chcete byť istý, či by Vám, alebo Vášmu dieťaťu mohol byť JIAS sluchový tréning nápomocný, vyplňte dotazník a my sa vám ozveme.

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.