Porucha sluchového spracovávania môže ovplyvniť vývin reči, jazyka a komunikácie. Rovnako môže ovplyvniť aj čítanie a písanie, čo často vedie k vzniku dyslexie a/alebo problémom s expresiou reči (rozprávaním) a porozumením. JIAS sluchový tréning dokáže pomôcť tieto ťažkosti zmierniť alebo odstrániť.

Ak je JIAS sluchový tréning indikovaný, klient v domácom prostredí počúva špecifickú hudbu po dobu 4-12 týždňov spravidla cez slúchadlá. Klient si pohodlne jednorázovo zakúpi do svojho mobilného zariadenia aplikáciu Sonorias JIAS music player, zadá do nej unikátny PIN kód, ktorý obdrží od Centra Avare ako národného riaditeľa JIAS pre Slovensko a Českú republiku. Následne sa mu priamo do jeho zariadenia stiahne špecificky upravená hudba JIAS, ktorú počúva počas predpísaného počtu nasledujúcich týždňov. Jedná sa o syntetickú a/alebo inštrumentálnu hudbu, ktorá stimuluje rôzne frekvenčné oblasti. To, aké frekvenčné spektrum a v akej postupnosti je stimulované, závisí od výsledkov špecializovanej diagnostiky a kriviek počutia konkrétneho jedinca.

Klient hudbu počúva približne 10-15 minút denne. Po dopočúvaní predpísaného hudobného setu, prichádza na kontrolu, opätovne sa vykonajú kontrolné merania a na základe nich sa vyhotovuje ďalší hudobný set, presne podľa potrieb daného klienta. Celý program sluchového tréningu trvá obvykle 6-18 mesiacov (v priemere 9 až 10 mesiacov).

Ako vieme pomoct

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Nižšie uvádzame niekoľko praktických námetov pre ľahkú pomoc v triede alebo v domácom prostredí. Avšak každopádne, najefektívnejšia cesta je pokúsiť sa vyriešiť príčinu.

 • Pokúste sa zredukovať ruchy okolia použitím bytového textilu, napr. použitím závesov, vankúšov, záclon, kobercov. Bytový textil absorbuje ruchy okolia.
 • Sadnite si ďalej od zdrojov hluku (napr. od dverí, okien, potrubia, toaliet a pod.)
 • Použite ušné štuple počas individuálnej práce alebo pri teste
 • Poskytnite tiché izolované pracovné kútiky
 • Zadávajte inštrukcie postupne, po častiach
 • Keď rozprávate, používajte jednoduché, expresívne vety, hovorte pomalšie a trochu hlasnejšie
 • Sadnite si blízko k učiteľovi
 • Postavte sa pred dieťa, keď na neho hovoríte a udržujte s ním vtedy očný kontakt
 • Robte v rozprávaní pauzy, aby ste zabránili vzniku frustrácie alebo preťaženia dieťaťa
 • Poskytnite viac času na spracovanie ústnych úloh a otázok
 • Preformulujte a zintenzívnite slovné inštrukcie
 • Demonštrujte alebo modelujte príklady počas hodiny, alebo aj samotnú úlohu
 • Nechajte dieťa nahlas zopakovať otázku alebo inštrukciu, či vám správne porozumelo
 • Použite počítač alebo projektor za účelom poskytnutia zrakových informácií
 • Poskytnite zadania a úlohy v písomnej podobe, nespoliehajte sa len na pamäť dieťaťa či dospelého
 • Pomáhajte si počas hodiny alebo vyučovania názornými ukážkami, či manipuláciou s predmetmi
 • Používajte grafické pomôcky, napríklad obrázky
 • Stanovte dieťaťu jasné zadanie a rámec, aby ostalo v kontakte s danou úlohou – jedna úloha v jednom čase
 • Pomôžte si farebným odlíšením jednotlivých predmetov v škole (napr. všetko, čo sa týka matematiky, bude označené ako červené, všetko, čo sa týka zemepisu bude označené ako modré, atď.)

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.