Komplexný vstupný dotazník slúžiaci na získanie potrebných informácií za účelom začatia, resp. nastavenia programu.

Dotazník

U veľmi malých detí nie je možné vykonať všetky potrebné merania a testy. V takomto prípade vychádzame predovšetkým z anamnézy, z odborných správ ďalších odborníkov a informácií od rodičov. Sluchový program realizujeme tzv. neidividualizovanou formou.

Diagnostika detí do 5 rokovNa začiatku žiadame rodiča, aby dôkladne vyplnil rozsiahly online dotazník. Všetky informácie z anamnézy, tehotenstva, vývinu a aktuálnych ťažkostí dieťaťa, sú získavané za účelom optimálneho nastavenia programu a je nevyhnutné mať ich k dispozícii. Rodič vyplní v dotazníku všetko, čo je pre daný vek relevantné.

Po obdržaní dotazníka vám ho v našom centre vyhodnotíme, poskytneme vám spätnú väzbu a odporúčanie pre ďalší postup.

Následne sa dohodneme na osobnom stretnutí (tzv. úvodná konzultácia), na ktoré je potrebné priviezť aj samotné dieťa. Na úvodnej konzultácii sa dohodneme na ďalšom postupe, a prípadne vám už priamo vyhotovíme aj CD, ktoré bude dieťa počúvať v domácom prostredí predpísanú dobu v závislosti od jeho potrieb.

Pozn.: Postup spolupráce sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých JIAS terapeutov. Vyššie popísaný postup platí pre Centrum AVARE, s.r.o.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.