Komplexný vstupný dotazník slúžiaci na získanie potrebných informácií za účelom začatia, resp. nastavenia programu.

Dotazník

U veľmi malých detí nie je možné vykonať všetky potrebné merania a testy. V takomto prípade vychádzame predovšetkým z anamnézy, z odborných správ ďalších odborníkov a informácií od rodičov. Aj v takom prípade však vieme sluchový tréning JIAS zrealizovať a do istej miery individualizovať.

Diagnostika detí do 5 rokovNa začiatku žiadame rodiča, aby dôkladne vyplnil rozsiahly online dotazník. Všetky informácie z anamnézy, tehotenstva, vývinu a aktuálnych ťažkostí dieťaťa, sú získavané za účelom optimálneho nastavenia programu a je nevyhnutné mať ich k dispozícii. Rodič vyplní v dotazníku všetko, čo je pre daný vek relevantné.

Po obdržaní dotazníka vám ho v našom centre vyhodnotíme, poskytneme vám spätnú väzbu a odporúčanie pre ďalší postup.

Následne sa dohodneme na osobnom stretnutí (tzv. úvodná konzultácia, príp. už priamo diagnostika JIAS), na ktoré je potrebné priviezť aj samotné dieťa. Na úvodnej konzultácii sa dohodneme na ďalšom postupe, a prípadne vám už priamo vyhotovíme aj hudobný set JIAS, ktorý bude dieťa počúvať v domácom prostredí predpísanú dobu v závislosti od jeho potrieb.

Pozn.: Postup spolupráce sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých JIAS poskytovateľov. Vyššie popísaný postup platí pre Centrum Avare.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.