Andrej

pohlavie: chlapec
narodený: 1/2006
vek: 8 rokov a 10 mesiacov
v programe: od 10/2014 do 10/2015

Ťažkosti na začiatku stimulácie:

 • pri pôrode komplikácie (použitý vákuový extractor)
 • zdravotné problémy s ušami od narodenia – otitídy, infekcie do cca. 4 rokov veku
 • v detstve oslabená imunita, zvýšená chorobnosť, aktuálne zdravý
 • podstúpil 2x adenotómiu, následne sa mu zlepšil imunologický stav, skrátenie uzdičky jazyka
 • sledovaný logopedicky – myofunkčná porucha, artikulácia, výslovnosť – polymorfná dyslália
 • ťažkosti s koncentráciou, rýchlo sa unaví
 • dyslexia (odmieta čítať), dysortografia, dysgrafia
 • je schopný samostatne pracovať, ale potrebuje na všetko priveľa času
 • vadí mu príliš hlučné prostredie, niektoré vysoké tóny vníma ako bolestivé
 • fonematické uvedomovanie oslabené, oslabená aj krátkodobá sluchová pamäť
 • sluchová diferenciácia a syntéza oslabené
 • motoricky oslabený – plánovanie pohybu, dynamika

Úvod

S Andrejom sme v programe taktiež postupovali štandardným spôsobom. Pri prvej diagnostike sme urobili všetky potrebné merania – vyhotovili sme audiogram (merali sme 11 frekvencií – monoaurálna aj binaurálna audiometria), podrobili sme ho dichotickému testu počúvania a testom laterality. Testovanie bolo pre neho extrémne náročné. Bol schopný koncentrovať sa len krátku chvíľu, bolo nevyhnutné robiť pauzy, aby ho zvládol. Taktiež bolo pre neho ťažké zamerať auditívnu pozornosť. Vzhľadom na oslabenú sluchovú diferenciáciu, boli výsledky dichotického testu počúvania výrazne podpriemerné. Z prvého záznamu je možné vidieť, že bol v prípade obidvoch uší mierne senzitívnejší v oblasti nižších frekvencií, čo mohlo mať vplyv na zvýšenú citlivosť na hluk a zvuky.

Testovania

1. testovanie, 20. 10. 2014

Andrej, 1. meranie

2. testovanie, 21. 1. 2015

Andrej, 2. meranie

3. testovanie, 20. 4. 2015

Andrej, 3. meranie

5. testovanie, 23. 10. 2015

Andrej, 5. meranie

Záver

Andrej v čase skončenia stimulácie:

 • mama pozoruje za ostatný rok výraznejšie zmeny na fungovaní jej syna v škole, tiež v rámci domácej prípravy do školy
 • napriek tomu, že je Andrej integrovaný, zvláda tempo jeho spolužiakov bez väčších problémov
 • z mnohých školských previerok dosiahol výsledky na úrovni 90%, ľahšie sa mu učia texty naspamäť, čo pre neho bolo veľmi náročné
 • doba prípravy do školy sa výraznejšie skrátila
 • Andrej je celkovo samostatnejší
 • zmeny u neho celkovo prebiehajú teraz ľahšie, ľahšie preberá pozitívne stereotypy
 • Andrej má stále o niečo pomalšie tempo vo všetkých jeho aktivitách, ale celkovo lepšie napreduje

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.