Na začiatku intervencie je nevyhnutné identifikovať, či symptómy klienta korešpondujú s oblasťami, v ktorých dokáže byť JIAS sluchový tréning nápomocný. Pokiaľ je to možné, vykonajú sa všetky potrebné merania (monoaurálna audiometria, binaurálna audiometria, dichotický test počúvania, testy laterality). Na základe výsledkov diagnostiky, vyhodnotenia anamnézy a popísania aktuálnych ťažkostí, sa klientovi vyhotoví špeciálne upravený hudobný set so špecifickou syntetickou a/alebo inštrumentálnou hudbou.

Priebeh intervencie

V rámci JIAS sluchového tréningu počúvajú klienti prostredníctvom mobilnej aplikácie Sonorias JIAS music player hudobné sety s individualizovanými hudobnými skladbami v individuálne určenom rozsahu 4 – 12 týždňov. Jednotlivé hudobné skladby sú upravené podľa špecifickej krivky počutia daného klienta, ktorá je v rámci tréningu podrobovaná 4 -5 kontrolám. Zväčša sa počúva jedna skladba za deň, pričom dĺžka jednej skladby je v rozpätí 10-15 minút. Cieľom JIAS sluchového tréningu je pravidelným počúvaním individuálne upravených JIAS skladieb docieliť zlepšenie sluchového vnímania a spracovávania počutého.

Tréningom je zároveň posilňovaná optimálna spolupráca oboch uší, aby sa spracovanie tónov celkovo optimalizovalo. Výsledky kontrolných stretnutí nenahrádzajú návštevu lekára a neslúžia tiež k určeniu medicínskej diagnózy. Často je odporúčaná popri JIAS intervencii aj realizácia iných terapeutických prístupov, ktoré vo vzájomnej súhre môžu zvýšiť efektivitu programu. Veľmi dôležité pre úspešný priebeh tréningu je pravidelné počúvanie v súlade s individuálnymi inštrukciami.

Priebeh sluchového tréningu JIAS

Hudobné sety JIAS klient počúva prostredníctvom aplikácie Sonorias JIAS music player. Na počúvanie musia byť použité slúchadlá dostatočnej kvality. Je veľmi dôležité, aby slúchadlá spĺňali nasledovné požiadavky:

  • slúchadlá NESMÚ zvýrazňovať basy,
  • používajte výhradne káblové slúchadlá (nie bezdrôtové),
  • slúchadlá musia mať vyrovnaný zvuk v obidvoch ušiach,
  • používajte slúchadlá ktoré prekrývajú celú ušnicu, nie slúchadlá, ktoré sa vkladajú do uší,
  • slúchadlá by mali byť dobrej kvality (rozsah pokrytia 20 – 20. 000 Hz)

Kvalita slúchadiel je veľmi dôležitá.

Odporúčané a overené slúchadlá sú nasledovné: AKG K52, AKG K72, Sennheiser HD 201, Sennheiser DT 770 Pro 32 Ohm, Sony MDR ZX110, Sony MDR ZX110AP, Sony MDR ZX310, Sony MDR ZX310AP.

Klient si zakupuje slúchadlá po vlastnej línii.

Základné informácie k aplikácii Sonorias JIAS music player aj s linkom na jej kúpu:

– názov aplikácie: Sonorias JIAS Music Player
– odkaz na mobilnú Android aplikáciu: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.atteso.sonorias
– cena 8,49 € (vrátane 20% dane)

– odkaz na mobilnú IOS aplikáciu: https://apps.apple.com/sk/app/sonorias/id1481465660
– cena 9,99 € (vrátane 20% dane)

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Interdisciplinárna spolupráca medzi poskytovateľmi JIAS sluchového tréningu a lekármi, prípadne ostatnými terapeutmi je určite v záujme dobrého výsledku. V tomto zmysle závisí od samotného klienta, či bude súhlasiť s výmenou informácií medzi jednotlivými odborníkmi (napr. poskytnutím lekárskych správ), nakoľko sa jedná o informácie osobného charakteru, ktoré sú chránené lekárskych tajomstvom.

Hudba je ľuďmi vnímaná rozlične. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že jednotlivé hudobné sekvencie u klienta vyvolajú výrazné rozladenie alebo podráždenie. V takomto prípade prosím bezodkladne kontaktujte Vášho JIAS poskytovateľa. Do niektorých typov hudobných setov sú zakomponované zvukové impulzy s mierne odlišnými frekvenciami, ktoré sú vnímané ako séria rýchlo pulzujúcich tónov tzv. “ binaurálne beaty”.

V niektorých prípadoch je potrebné tzv. “ovzdušňovanie stredného ucha”, teda jemné a citlivé vyrovnávanie tlaku na stenu bubienka vytvorením tlaku vzduchom zadržaným v ústnej dutine, pri zapchatí nosa. Postup ovzdušňovania Vám detailne vysvetlí Váš JIAS poskytovateľ, nakoľko v niektorých prípadoch, ako pri akútnom zápale ucha, alebo pri zavedených ventilačných trubičkách, ovzdušňovanie praktizované byť nesmie.

Ak by ste JIAS sluchový tréning museli prerušiť na dlhšiu dobu, napr. kvôli chorobe, informujte Vášho JIAS poskytovateľa a poraďte sa s ním o optimálnom postupe. Ukončenie programu sa realizuje po poslednom kontrolnom stretnutí redukciou počúvania podľa presnej inštrukcie, čo umožní upevnenie účinku celkovej sluchovej intervencie.

Dbajte na to, aby hudobné sety nepočúvali osoby, pre ktoré nie sú určené, pretože každý človek má iné krivky počutia.

Klient teda v domácom prostredí počúva túto špecifickú hudbu po dobu 4-12 týždňov. Jedná sa o syntetickú a/alebo inštrumentálnu hudbu, ktorá stimuluje rôzne frekvenčné oblasti podľa potrieb daného klienta (frekvencie, ktoré má menej senzitívne, ako by mal mať sa stimulujú výraznejšie a naopak frekvencie, ktoré má až príliš senzitívne, pri nich sa senzitivita inhibuje). Celý sluchový tréning JIAS trvá obvykle 6-18 mesiacov (v priemere 9 až 10 mesiacov). Túto formu intervencie nazývame aj ako individualizovanú.

V prípade, že sa jedná o maličké dieťa, alebo o klienta, u ktorého nie je možné vykonať všetky potrebné testy a merania, uberáme sa cestou tzv. neindividualizovanej formy sluchového tréningu. Pri nej vychádzame predovšetkým z anamnézy a informácií od rodičov či klienta. Program taktiež prebieha v domácom prostredí identickým spôsobom. Po uplynutí doby počúvania daného hudobného setu prichádzajú rodičia s dieťaťom na kontrolu, na ktorej mu je v prípade potreby vytvorený ďalší hudobný set.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.