Príčin oslabenia sluchového spracovávania je viacero a medzi tie najčastejšie patria aj tieto:

  • Genetické poruchy, neurologické nálezy (Downov syndróm, Detská mozgová obrna)
  • Neurofyziologické oneskorenia vývinu (Oneskorený vývin reči, Špecifické poruchy učenia, dyspraxia, poruchy autistického spektra, ADD – porucha pozornosti)
  • Nerovnomerný vývin (KISS – porucha symetrie indukovaná krčnými stavcami, úrazy, nútená zmena laterality)
  • Zápaly stredného ucha, tekutina v strednom uchu, časté ORL infekty, adenoidy, alergie, intolerancie, precitlivelosť na látky/potraviny, pretrvávajúci reflux
  • Nevhodné/príliš hlučné prostredie
  • Emočné problémy

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.