Individualizovaný sluchový tréning JIAS – praktický kurz

Od 14. júna 2024 Aktuality, Kurzy

Praktický kurz Individualizovaný sluchový tréning JIAS vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Tento praktický kurz JIAS s názvom Individualizovaný sluchový tréning JIAS je určený výhradne pre odbornú verejnosť.

Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom. Okrem iného je jedným z najintenzívnejších zdrojov energie pre náš mozog.

JIAS sluchový tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:

 • ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania
 • ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvukmi okolia
 • ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania
 • oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči
 • vývinová dysfázia
 • ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav
 • ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)
 • vnútorný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Samotný JIAS sluchový tréning pre klienta pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10 – 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupné mobilné zariadenie alebo tablet a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Lektorka

Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos
Centrum Avare, Slovensko, národná riaditeľka a odborná garantka JIAS pre SK a CZ

Cena:

Cena kurzu Individualizovaný sluchový tréning JIAS je 440€ vrátane DPH.

Miesto kurzu:

O konkrétnom mieste konania kurzu budú účastníci včas informovaní emailom.

Termíny kurzu:

1) Teoretická časť
(prebieha online):

Prihlásený účastník dostane po úhrade faktúry prihlasovacie údaje pomocou ktorých sa dostane k online materiálom k teoretickej časti. Keď bude pripravený, absolvuje test, ktorý mu umožní pokračovať ďalej na praktickú časť. Test je potrebné urobiť najneskôr do 1.11.2024.

2) Praktická časť
(prebieha prezenčne – predpokladané miesto je Košice):

 • 29.11.2024 v čase od 10:00 do 16:00
 • 30.11.2024 v čase od 10:00 do 16:00
 • 1.12.2024 v čase od 10:00 do 14:00

Maximálny počet účastníkov na praktickej časti je 21.

V prípade absolvovania teoretickej aj praktickej časti a splnenia všetkých podmienok potrebných pre získanie certifikátu, účastník obdrží certifikát a je oprávnený využívať JIAS sluchový tréning samostatne vo svojej praxi.

Podmienky pre získanie certifikátu:

 • Adekvátne vzdelanie a profesia: napr, psychológ, špeciálny pedagóg, pedagóg, logopéd, lekár, fyzioterapeut a rôzne ďalšie pomáhajúce profesie
 • Úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej časti kurzu
 • Vypracovanie 2 kompletných diagnostík klientov a kompletné spracovanie objednávok (nemusia byť platiaci klienti)

Viac informácií o kurze

1) Teoretická časť kurzu Individualizovaný sluchový tréning JIAS

Termíny: čas štúdia si volí každý účastník sám podľa toho, ako mu to vyhovuje

Pozostáva z podkladov (online dištančná forma), pričom ich rozsah je približne 10 hodín štúdia. Táto časť poskytne informácie o teoretickom pozadí JIAS sluchového tréningu, pripomenie základy anatómie ucha, vysvetlí súvislosti medzi ťažkosťami v škole, v reči a problémami s počutím a počúvaním. Taktiež vysvetlí dôležité súvislosti ohľadne laterality ako takej, obzvlášť auditívnej – aký má vplyv na počúvanie a spracovávanie počutého. Poskytne vám veľa informácií o neuronálnom spracovávaní v súvislosti s hudbou a rečou. Poskytne informácie ohľadne hudobných skladieb využívaných v JIAS sluchovom tréningu a vysvetlí aplikáciu programu. Naučíme vás pracovať s aplikáciou Sonorias®, prostredníctvom ktorej ako terapeut budete pracovať, objednávať hudbu pre klienta a prostredníctvom ktorej ju klient bude počúvať v domácom prostredí.

Po absolvovaní teórie je účastník povinný absolvovať online test (minimálne na 70%), aby sa mohol zúčastniť praktickej časti.

2) Praktická časť kurzu Individualizovaný sluchový tréning JIAS

Termíny: 29.11. – 1.12.2024
(na jednom termíne môže byť maximálne 21 ľudí)

Praktická časť pozostáva z troch dní (prezenčná forma), pričom sa čiastočne pracuje v skupinkách. V rámci praktickej časti sa naučíte robiť skríningovú monoaurálnu audiometriu a dichotický test počúvania, rovnako ako aj testy laterality. Tieto merania sú nevyhnutné na to, aby ste boli schopní klienta dôkladne zdiagnostikovať a vedieť spracovať kompletnú objednávku pre svojho klienta za účelom vypracovania individualizovanej hudobnej nahrávky. Spoločne si prejdeme prácu s aplikáciou Sonorias®, budeme sa venovať prípadovým štúdiám a ďalším praktickým vedomostiam.

Potrebné prístrojové vybavenie pre meranie a diagnostiku. Existujú dve možnosti, z ktorých si môže účastník vybrať:

Prvá možnosť je tzv. mobilná verzia audiometra.

Táto verzia pozostáva z dvoch súčastí – tablet s mobilnou aplikáciou a slúchadlá, pričom je potrebné mať obidve, aby bolo možné merať a robiť diagnostiku:

Zariadenia na platforme Android

 • mobilná aplikácia Hearing Test Pro (je potrebné si ju zakúpiť na Google Play stiahnuť do tabletu). Funguje iba na zariadeniach s operačným systémom Android.
  Cena aplikaácie je cca 12€
 • slúchadlá v cene cca 150€ (presný model vám zašleme po prihlásení)

Druhá možnosť je zakúpenie štandardného audiometra. Účastník si môže vybrať z dvoch spoločností, kde je možné si audiometer zakúpiť.

Audionika, s.r.o.
Jedná sa o spoločnosť, ktorá je distribútorom kvalitných audiometrov značky Oscilla. Sú to pôvodom dánske audiometre, s ktorými pracoval aj samotný dr. Kjeld Johansen. Aj my v Centre Avare disponujeme jedným z takých audiometrov, s ktorým budeme pracovať aj na kurze. Jedná sa o kvalitné prístroje, na ktoré je možné sa spoľahnúť.

Ceny prístrojov sú nasledovné:

 • Oscilla A30 Screening Audiometer
  1814 EUR bez DPH (2194,94 EUR vrátane 21% DPH)
  Přenosný screeningový počítačový USB audiometr, sluchátka H210A s protihlukovými kryty, integrované pacientské tlačítko, ovládání z audiometrického programu Oscilla®AudioConsole (česká verze), manuální + 1 automatický test, přenosný kufřík na sluchátka. Součástí ceny není dodávka výpočetní techniky.
 • Oscilla A50 Diagnostic Audiometer
  2474 EUR bez DPH (2993,54 EUR vrátane 21% DPH)
  Přenosný screeningový počítačový USB audiometr, sluchátka H210A s protihlukovými kryty, integrované pacientské tlačítko, kostní vibrátor BC-2, ovládání z audiometrického programu Oscilla®AudioConsole (česká verze), manuální + 1 automatický test, přenosný kufřík na sluchátka. Součástí ceny není dodávka výpočetní techniky.
 • Oscilla A60 Diagnostic Audiometer with speech testing
  2639 EUR bez DPH (3193,19 EUR vrátane 21% DPH)
  Přenosný screeningový počítačový USB audiometr, sluchátka H210A s protihlukovými kryty, integrované pacientské tlačítko, kostní vibrátor BC-2, možnost vyšetření slovní audiometrie do sluchátek, ovládání z audiometrického programu Oscilla®AudioConsole (česká verze), manuální + 1 automatický test, přenosný kufřík na sluchátka. Součástí ceny není dodávka výpočetní techniky.

Podľa informácií od CZ distribútora je možná množstevná zľava vo výške 5–10%. Z toho dôvodu nám dajte prípadne vedieť váš záujem o zakúpenie niektorého z týchto prístrojov a môžeme sa pokúsiť dohodnúť túto množstevnú zľavu koordinovaným postupom.

Kontaktná osoba pre zakúpenie audiometra v spoločnosti Audionika, s.r.o. je:

Ing. Jan Odstrčilík
+420731157590
jo@audionika.cz

AUDIOFON s.r.o.
Jedná sa o spoločnosť, ktorá je distribútorom kvalitných audiometrov značky MAICO. Aj my v Centre Avare disponujeme jedným z takých audiometrov (konkrétne MAICO MA33), s ktorým budeme pracovať aj na kurze. Jedná sa o kvalitné prístroje, na ktoré je možné sa spoľahnúť.

Zakúpiť si je možné niektorý z nasledovných audiometrov:

 • Prenosný audiometer Maico MA 28
  • MA 28 na vzdušné vedenie v cene 1890,- €
  • MA 28 na vzdušné a kostné vedenie v cene 2196,- €
 • Maico MA 33
  Kvalitný audiometer vhodnejší skôr na statickú prácu, ale je možnosť ho aj prenášať v prípade potreby. Má priamo databázové prepojenie na počítač (to pri JIAS diagnostike nie je nevyhnutné, i keď niektorí terapeuti to uprednostňujú).

  • MA 33 na vzdušné vedenie v cene 2376,- €
  • MA 33 na vzdušné a kostné vedenie v cene 2700,- €
 • Maico MA 25
  Prenosný audiometer iba na vzdušné vedenie napájaný z batérií s možnosťou rozšírenia o externý zdroj a kábel na prenášanie.

  • MA 25 v cene 1680,- €

Pozn: Uvedené ceny sú orientačné a nie sú aktuálne! Čakáme na presnú informáciu od spoločnosti Audiofon, s.r.o. vzhľadom na to, že sa ceny prístrojov v priebehu posledného roka zvyšovali.

Kontaktná osoba pre zakúpenie audiometra od spoločnosti Audiofon, s.r.o. je:

Ing. Kamil Seginko
+421907 178 149
kamil.seginko@audiofon.sk

Na začiatok vám však postačí aj mobilná verzia, avšak z dlhodobého hľadiska jednoznačne odporúčame zakúpenie audiometra.

Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte certifikát a stanete sa súčasťou JIAS komunity. Budete oprávnení poskytovať JIAS sluchový tréning, realizovať testy počúvania a objednávať individualizované špecializované hudobné sety pre svojich klientov.

Benefity JIAS komunity

 • úspešní učastníci kurzu sa stanú tzv. JIAS poskytovateľmi – stanú sa členmi komunity JIAS a budú profitovať z jej aktivít
 • budú mať dlhodobú podporu a poradenstvo pri nastavovaní programu pre klienta a vyhodnocovaní výsledkov meraní u ich klientov
 • budú sa môcť zúčastniť ďalších prehlbujúcich vzdelávaní (JIAS supervízie)
 • v prípade aktívnej práce s JIAS sluchovým tréningom je možnosť postúpiť na vyššiu úroveň poskytovaných služieb v zmysle samostatnej tvorby hudobných setov pre klienta

Všeobecné informácie:

 • Upozorňujeme, že kurz sa bude realizovať len v prípade, že sa prihlási minimálny počet 10 účastníkov.
 • Všetky študijné materiály sú v slovenskom jazyku.
 • Cena zahŕňa aj drobné občerstvenie na praktickej časti kurzu. Stravné, cestovné a ubytovanie si hradí každý účastník sám.
 • V prípade neúspešného absolvovania testu po teoretickej časti kurzu má účastník jeden opravný pokus v cene kurzovného. Každý ďalší opravný pokus je spoplatnený sumou 50€.
 • Pri neúspešnom absolvovaní testu z teoretickej časti kurzu sa kurzovné nevracia.

Storno podmienky kurzu:

Pri odhlásení viac ako 30 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 30% z poplatku za kurz. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom kurzu je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín kurzu. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu, ktorá bude spĺňať požiadavky organizátora na účastníkov (predovšetkým vzdelanie a profesné zameranie).

Kurzovné vám vrátime v plnej výške v prípade, ak bude kurz zrušený zo strany organizátora.

Tešíme sa na stretnutie s vami!