Vitajte na stránkach jias.sk

Individualizovaný sluchový tréning JIAS môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie). Dokáže pomôcť pri ťažkostiach s oslabenou pozornosťou či koncentráciou. Zlepšuje čiastkové auditívne funkcie a porozumenie reči.

Problémy s čítaním / písaním?

Zamieňa, vynecháva vaše dieťa hlásky alebo mäkčene a dĺžne? Viete, čo môže stáť v pozadí týchto ťažkostí?

Chcem vedieť viac

Oneskorený rečový vývin?

Reč a sluchové spracovávanie spolu úzko súvisia. Platí zásada “ako počujem, tak aj hovorím a píšem”.

Chcem vedieť viac

Problémy s koncentráciou?

Usilujete sa získať pozornosť dieťaťa, no jeho čokoľvek ľahko vyruší? Už ste zúfalí a nedarí sa vám? Poznáme to!

Chcem vedieť viac

Predtým bola Natálka ako z divých vajec. Teraz sa vie oveľa lepšie sústrediť, nevyruší ju tak ľahko všetko navôkol, je pozornejšia a kľudnejšia.

Petra, učiteľka ZŠ

Metóda JIAS je pre mňa významným obohatením mojej dlhoročnej praxe. Môže byť nesmierne nápomocná pre mnohých pacientov, ktorí ku nám chodia. Je škoda, že som o nej nevedel podstatne skôr.

Ľubomír, ORL lekár

Za pár mesiacov dôslednej práce pomocou metódy JIAS a INPP sa Monikine správanie a školské výsledky výrazne zlepšili. Dnes je oveľa samostatnejšia a pokojnejšia.

Klaudia, rodič

Dokáže samostatne a sústredene pracovať dlhšiu dobu. Bez dozoru si spraví domáce úlohy a nachystá sa do školy (predtým bol nutný dohľad a vyžadoval pomoc).

Katka, rodič

V písaní a čítaní Hanka urobila značný pokrok. Vie porozprávať príbeh v časovej osi (predtým bežne začala prostriedkom, potom skočila na koniec, na začiatok a znova do stredu príbehu...). Jej reč je zrozumitelnejšia, plynulejšia a zmysluplnejšia.

Peter, rodič

Je pre vás JIAS sluchový tréning vhodný?

Vyplňte nižšie uvedený dotazník a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Potrebujete získať viac informácií?

Chcete sa dozvedieť odpovede na vaše konkrétne otázky? Kontaktujte niektorého z terapeutov.

vyhladať terapeuta