Aký je postup?

Zhromaždenie informácií. Zistite si čo najviac informácií o metóde JIAS (Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia) na týchto stránkach. V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať niektorého z terapeutov.

Vyplnenie vstupného dotazníka. Ak si myslíte, že metóda JIAS by bola vhodná pre vás alebo vaše dieťa, vyplňte prosím čo najpodrobnejšie úvodný dotazník. Po prijatí dotazníka vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailu. Zhrnieme vám naše zistenia a navrhneme ďalší postup spolupráce.

Úvodná konzultácia/diagnostika. Po dohode a určení si termínu úvodnej konzultácie sa v prípade indikácie vyhotoví prvý audiogram – prvé meranie. Na základe tohto merania sa vytvorí prvé individualizované CD. V prípade, že vykonanie meraní nebude možné, môžeme sa rozhodnúť pre neindividualizovanú formu stimulácie.

Priebeh stimulácie. Po obdržaní CD nosiča vytvoreného priamo pre vás, spolu s doplnkovými inštrukciami, bude nasledovať počúvanie v súlade s inštrukciami JIAS terapeuta.

Kontrolné stretnutia. Po ukončení prvého obdobia počúvania bude nasledovať po dohode s JIAS terapeutom kontrolné stretnutie. Na tomto stretnutí sa vyhodnotí progres, resp. samotné zmeny. Obvykle sa vykoná ďalšie meranie a následne aj nový CD nosič na ďaľšie obdobie. Obvykle je v priebehu stimulácie potrebných 4 až 6 CD nosičov pre dosiahnutie optimálneho efektu.

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Výplňte nižšie uvedený dotazník a na základe vašich údajov sa vám pokúsime túto otázku zodpovedať.

dospelý dieťa

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.