Juraj

pohlavie: chlapec
narodený: 12/2004
vek: 8 rokov a 7 mesiacov
v programe: od 7/2013 do 10/2014

Ťažkosti na začiatku stimulácie:

 • problémy so správaním – neakceptuje autority, hranice
 • tažkosti so sebaorganizáciou
 • v rodine je porucha sluchu u otca a súrodenca
 • v ranom detstve do 4. rokov opakované otitídy
 • po adenotómii (vybratí nosných mandlí) sa stav zlepšil
 • tažkosti v slovenskom jazyku, chybovosť diktáty a opisy

Úvod

S Jurajom sme v programe postupovali štandardným spôsobom. Pri prvej diagnostike sme urobili všetky potrebné merania – vyhotovili sme audiogram (merali sme 11 frekvencií – monoaurálna aj binaurálna audiometria), podrobili sme ho dichotickému testu počúvania a testom laterality. Z prvého záznamu bolo zrejmé, že jeho lateralita nebola celkom vyhranená, krivky sa križovali, nemal jasne vyhranenú ani preferenciu ucha. Bolo pre neho ťažké lokalizovať zdroj zvuku. Testovanie bolo pre neho náročné, ale napokon ho zvládol.

Testovania

1. testovanie, 2. 7. 2013

Johannes, 1. meranie

2. testovanie, 9. 9. 2013

Johannes, 2. meranie

4. testovanie, 25. 3. 2014

Johannes, 4. meranie

6. testovanie, 6. 10. 2014

Johannes, 6. meranie

Záver

Juraj v čase skončenia stimulácie:

 • vie sa lepšie ovládnuť, napriek zmenám v organizácii triedy (zlúčenie dvoch tried – 27 detí v triede) a zmenám pedagógov, na ktoré si obvykle ťažšie zvyká
 • je lepšie organizovaný, menej zabúda pomôcky
 • od poslednej kontroly nedostal žiadnu poznámku
 • zo vstupných testov dostal samé jednotky
 • logopedické ťažkosti sa zmiernili, má istejší verbálny prejav

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa

Kontaktujte nás

Máte otázky? Odpovieme vám! Veľmi dobre vieme, že sa jedná o komplexnú tému, ktorá vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky. Preto ak máte stále nejasnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi vám zodpovieme vaše otázky.