Uvedomujeme si, že nie každý rodič má možnosti podstúpiť individuálny sluchový tréning JIAS so svojim dieťaťom. Práve z toho dôvodu bol zostavený JIAS odborníkmi v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska zostavený tzv. „JIAS sluchový tréning pre školské zariadenia“.
Tento program môže byť použitý celoplošne v rámci triedy, alebo bude aplikovaný u žiakov, ktorých si vytipujú pracovníci školy ako vhodných adeptov, ktorí by mohli z programu najviac profitovať.

Indikátory na účasť v školskom programe JIAS sú nasledovné:

  • Ťažkosti s koncentráciou a sústredením pozornosti
  • Oslabená schopnosť aktívne počúvať
  • Oslabená sebahodnota
  • Ťažkosti s rečou, alebo výslovnosťou
  • Infekcie uší, alebo ťažkosti so sluchom v anamnéze predškolského veku
  • Pozitívna rodinná anamnéza porúch učenia, resp. vyššie menovaných ťažkostí.
  • Ťažkosti s adaptáciou v škôlke, alebo v prípravnom ročníku
  • Nevhodné/ komplikované vzorce správania

K dispozícii sú 2 typy sluchových školských programov JIAS:

1) JIAS predškolský program
je prispôsobený potrebám mladších detí vo veku od 4-6 rokov. Využíva len štandardné , teda neindividualizované skladby, ktoré sú neutrálne, teda bez špecificky zdôraznenej stimulácie pravého, alebo ľavého ucha a frekvenčne sa pohybujú v strednom rozsahu spektra, ktoré zachytáva ľudské ucho. Využitím len troch skladieb sa zabezpečí, že pracovníci školy, ktorí dohliadajú na realizáciu a organizáciu programu na dennej báze, budú mať jednoduché a jednoznačné inštrukcie, ktoré majú nasledovať.

Zaručuje to tiež, že pomerne malí žiaci dostanú len miernu a primeranú stimuláciu, ktorá by nemala spôsobiť žiadne nežiaduce prejavy.
Trvanie celého programu je odhadované na cca 24 týždňov.

2) JIAS Školský program
Program poskytuje frekvenčne širšiu stimuláciu, s dynamickejšími obmenami a voľbou skladieb sa prispôsobuje aj špecifickým potrebám konkrétnych žiakov. Jeho zostavenie sa odvíja od potrieb participujúcich žiakov. Počet skladieb je vyšší a program zahŕňa tak vyššie, ako aj nižšie frekvencie, ktoré výrazným spôsobom dokážu pozitívne ovplyvniť koncentráciu, reč, ale aj motoriku či rovnováhu.

Trvanie celého programu je odhadované na cca 32 týždňov.

Princípy aplikácie sluchového programu v školskom zariadení:

Školský sluchový program JIAS je aplikovaný každý školský deň, pričom dieťa vždy počúva skladbu prislúchajúcu danému dňu. Skladby majú trvanie spravidla 10 minút. Po vypočutí skladby dieťa pokračuje plynule v učebnom procese. Ideálne je, ak program súbežne počúvajú napríklad dve deti (vyžaduje to technické zabezpečenie). Dieťa by malo počúvať v tichej miestnosti, ideálne vždy v približne rovnaký čas a na rovnakom mieste. V ideálnom prípade by mali žiaci len pokojne sedieť a počúvať, mladšie deti budú možno potrebovať robiť pokojné tiché aktivity ako navliekanie korálok, alebo skladanie puzzle.

Technické vybavenie potrebné pre aplikáciu programu:

– mobilné zariadenie (telefón alebo tablet)
– slúchadlá

Aktuálne sa JIAS program aplikuje už na niekoľkých školách na Slovensku, v prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie. 

Je pre vás alebo vaše dieťa JIAS program vhodný?
Vyplňte nižšie uvedený dotazník, a na základe získaných informácií vám na túto otázku odpovieme.

dospelý dieťa