Rodičia našej 13-ročnej klientky u nás vyhľadali pomoc okrem iného aj kvôli tomu, že ich dcérka nemá veľmi motiváciu na prípravu do školy, nerobí si úlohy a nič sa jej nechce robiť. Pôsobí utiahnuto a prevláda u nej apatia. Priali si, aby nabrala znovu záujem o okolité veci a aby sa jej zlepšil školský prospech, ktorý je značne spätý aj s jej stanovenými diagnózami (dyslexiou a dysortografiou). Bolo pre ňu ťažké sústrediť sa na hodinách a vyžadovala si časté prestávky pri práci. Problém jej hlavne robilo čítanie a písanie, no najmä v cudzom jazyku.

Po úvodnej diagnostike sme zistili, že má ťažkosti so sluchovým spracovávaním, ktoré sa prejavujú nepozornosťou, oslabenou lokalizáciou zvuku a obmedzenou pamäťou pri spracovávaní úloh. Možno ich výraznejšie pozorovať pri zvýšenej zvukovej kulise, ktorú bežne nachádzame aj v školskej triede. Klientku sme preto nastavili na sluchový program JIAS, kde postupnými krokmi dosahuje už prvé viditeľné výsledky.

Na treťom stretnutí bol evidentný posun vpred nielen v testových výsledkoch, ale aj v jej každodennom správaní, ktoré si jej rodičia všimli: „Zlepšil sa jej prospech, už toľko nefrfle a má oveľa väčší záujem a nie je u nej vidieť takú apatiu ako na začiatku.“ Tešili sa najmä aj z toho, že si zlepšila známku z angličtiny oproti minulému roku a miesto 4ky má na vysvedčení 2ku.

Zatiaľ sme ešte v procese intervencie, no veríme, že to bude už len lepšie a lepšie.