Dysgrafia je špecifická porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom, ktorá nie je spojená so schopnosťou čítať.

Ak u vášho dieťaťa pretrvávajú niektoré s typických znakov pre dysgrafiu ako:
Nesprávne tvary písmen
Nesprávny sklon písma
Písmo je kŕčovité, so znakmi tremoru
Zrkadlové písanie písmen a číslic
Nedodržiavanie riadkov
Zámena niektorých písmen
alebo sa môžu vyskytovať pravopisné chyby, tak by ste mali určite zbystriť pozornosť.

Jedná sa o výrazné narušenie zručnosti písania, ktoré nie je spôsobené nízkou úrovňou mentálnych schopností, problémami zraku, alebo nevhodným spôsobom výučby. Objavujú sa chyby v interpunkcii, vynechávanie písmen, rukopis býva značne neúhľadný, písmo pomalé.

Ľudia trpiaci dysgrafiou majú problémy s grafickou stránkou písomného prejavu, s osvojením si tvarov písma, ich napodobením a zapamätaním napriek tomu, že ich intelektuálna úroveň je minimálne priemerná, niekedy dokonca nadpriemerná. Dysgrafia sa často vyskytuje spolu s dyslexiou a dysortografiou.

Príčiny toho, prečo má dieťa špecifické problémy s písaním, sú rôzne a môže ich byť mnoho. V niektorých prípadoch sa môžu objaviť v dôsledku nezrelosti nervových dráh zapojených do koordinácie hlavy, hornej končatiny, pohybov ruky a očí, ktorú obvykle potvrdí prítomnosť Asymetrického tonického šijového reflexu (ATNR) u dieťaťa v školskom veku. ATNR je primitívny reflex, za normálnych okolností prítomný u zrelého donoseného novorodenca, ktorý by mal byť potlačený v dôsledku vývinu mozgových štruktúr v priebehu prvých 6 mesiacov života dieťaťa. Pretrvávajúci ATNR, alebo jeho prítomné zvyšky, môžu viesť k špecifickým ťažkostiam s učením sa písať.

Okrem raných štádií učenia, v ktorých sa dieťa učí písať jednotlivé písmená, väčšina vzdelávania vyžaduje schopnosť myslieť a písať v tom istom čase. Dôsledky pretrvávajúceho ATNR na písomný prejav dieťaťa môžu nastať nezávisle od jeho inteligencie – v skutočnosti skôr platí pravidlo, že čím je dieťa viac inteligentné a verbálne zdatné, tým viac je obvykle označované a „obviňované“ z lenivosti, a až príliš často počúva vety typu: „Mohlo by ti to ísť lepšie, keby si sa viac snažil!“, „Mohol by si mať lepšie výsledky, keby si sa tomu viac venoval!“.

Pretrvávanie ATNR u dieťaťa v školskom veku môže viesť k špecifickým problémom s písaním bez toho, aby malo dieťa problém s čítaním, alebo vykazovalo známky iných špecifických porúch učenia.

Má aj vaše dieťa problémy s písaním ?
Príďte sa poradiť do nášho centra, či Vášmu dieťaťu nevieme účinne pomôcť, aby ste mali doma väčšiu pohodu.
V našom centre sa zaujímame hlavne o to čo ťažkosti dieťaťa spôsobuje. Pri svojej práci sa pozeráme hlbšie na symptómy a hľadáme skutočnú príčinu ťažkostí, pretože iba tak vieme účinne zasiahnuť a pomôcť ich odstrániť.  Pre viac informácii nás môžete kontaktovať nás môžete na info@avare.sk alebo 0948 487 980.