Začiatkom tohto roka nás navštívili rodičia deväť-ročnej školáčky. Trpela silnými výbuchmi hnevu, mala problémy s čítaním, pri písaní zamieňala písmenká. Na svoj vek bola príliš hravá, čo spôsobovalo problémy s koncentráciou a udržaním pozornosti tak v škole, ako aj doma pri učení.

Zozbieraním dôkladnej anamnézy a prediskutovaním aktuálnych prejavov správania dieťaťa, sme zhodnotili, že pri ťažkostiach ako je ľahká vyrušiteľnosť, precitlivelosť na zvuky a zamieňanie si podobne znejúcich slov, je v tomto prípade najlepšou cestou ísť cez stimuláciu sluchového systému, teda sluchových dráh vedúcich od sluchového orgánu až k rečovému centru.
Dievča sme preto nastavili na JIAS sluchový program, ktorý je určený na rozvoj reči, čítania a sluchového spracovávania.

Po celkovej diagnostike sluchového spracovávania sme zistili značné oslabenia. Ukázalo sa, že dieťa určité frekvencie počuje až príliš dobre, dokonca lepšie ako by bolo postačujúce, preto sa nemožno čudovať, že sa ťažko sústredila pri akýchkoľvek úlohách. Na druhej strane však jej sluchový systém niektoré frekvencie nezachytával dostatočne, čo nám naznačovalo problém s čítaním a zamieňaním si niektorých podobne znejúcich slov. Z výsledkov bolo tiež zjavné, že dieťa má problém so spracovaním informácii v rušnom prostredí ako je napríklad trieda v škole.

Pre posilnenie sluchového systému sme zostavili špeciálnu hudbu, ktorá je šitá na mieru pre každého klienta individuálne, presne podľa nameraných kriviek počutia. Hudba sa má počúvať pravidelne 1 x denne cca 10minút. Konkrétne pre toto dievča bola vyrobená upokojujúca hudba, kvôli jej častým výbuchom hnevu.

Už pri druhom stretnutí nám rodičia hlásili pokroky: „Počúvali sme pravidelne a vidno, že sa veľmi ukludnila, nemáva tie svoje výbuchy hnevu, je viac uvoľnenejšia, aj keď koncentrácia ešte nie je úplne super, a od učenia stále odbieha, no veľmi sa tešíme, že tie sa tie výbuchy výrazne zredukovali.“

Pri treťom stretnutí sme zaznamenali ďalšie pokroky. Rodičia nám s radosťou oznámili, že:  „V lete sama prečítala jednu knihu a dokonca sa iniciatívne púšťa do učenia, zlepšila sa v písaní diktátov. Koncentrácia sa taktiež zlepšila, konečne ju nerozptyľujú všetky zvuky naokolo. Je kľudnejšia a výbuchy hnevu sa zredukovali na minimum.

Spoločných sedení bolo ešte zopár, no aktuálne toto dievča počúva svoje posledné CD a veľmi sa tešíme z jej dosiahnutých úspechov a prajeme celej rodine veľa pohody a úspechov 🙂