Supervízne stretnutie JIAS pre certifikovaných terapeutov

Od 13. novembra 2022 29 apríla, 2023 Aktuality, Kurzy

Supervízne stretnutie JIAS je určené výhradne pre certifikovaných JIAS terapeutov, ktorí už minimálne pol roka až rok pracujú so sluchovým tréningom JIAS, prípadne pre tých, ktorí absolvovali kurz, ale potrebujú si informácie ozrejmiť, aby mohli začať.

Lektorka

Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos
Centrum Avare, Slovensko, národná riaditeľka a odborná garantka JIAS pre SK a CZ

Cena:

Cena za supervízne stretnutie JIAS terapeutov je 150€.

Miesto kurzu:

Online alebo prezenčne (podľa záujmu väčšiny účastníkov)

Termín kurzu:

Termín na supervízne stretnutie JIAS terapeutov bude v piatok a sobotu 20. – 21. október 2023.

Posledný termín, kedy je možné sa na supervízne stretnutie prihlásiť je 10. októbra 2023.

Program kurzu

20.10.2023 (piatok), v čase od 10:00 do 16:30

Program supervízie bude oznámený v priebehu septembra 2023.

21.10.2023 (sobota), v čase od 10:00 do 16:00.

Program supervízie bude oznámený v priebehu septembra 2023.

Storno podmienky:

Pri odhlásení viac ako 15 dní pred začiatkom supervízie je storno poplatok 30% z poplatku za supervíziu. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 15 dní pred začiatkom supervízie je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín supervízie. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti.

Poplatok za supervíziu vám vrátime v plnej výške v prípade, ak bude supervízia zrušená zo strany organizátora.

Tešíme sa na stretnutie s vami!