Supervízne stretnutie JIAS pre certifikovaných terapeutov

Od 13. novembra 2022 24 novembra, 2022 Aktuality, Kurzy

Supervízne stretnutie JIAS je určené výhradne pre certifikovaných JIAS terapeutov, ktorí už minimálne pol roka až rok pracujú so sluchovým tréningom JIAS, prípadne pre tých, ktorí absolvovali kurz, ale potrebujú si informácie ozrejmiť, aby mohli začať.

Lektorka

Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos
Centrum Avare, Slovensko, národná riaditeľka a odborná garantka JIAS pre SK a CZ

Cena:

Cena na supervízne stretnutie JIAS terapeutov bude je 150€.

Miesto kurzu:

Bratislava
(O konkrétnom mieste konania kurzu budú účastníci včas informovaní emailom)

Termín kurzu:

Termín na supervízne stretnutie JIAS terapeutov bude v piatok a sobotu 20. – 21. januára 2023.

Posledný termín, kedy je možné sa na supervízne stretnutie prihlásiť je 31.12.2022.

Program kurzu

20.1.2023 (piatok), v čase od 10:00 do 16:30

Obsahom prvého dňa bude približne nasledovné:

  • naučíme sa robiť binaurálnu audiometriu
  • poskytneme vám základné informácie o INPP metóde, o jednotlivých reflexoch a ich dopadoch v prípade pretrvávania
  • poskytneme vhľad do efektívneho nastavovania terapeutického programu naprieč viacerými terapeutickými prístupmi (čo kedy zahájiť skôr a v akej postupnosti a pod.)
  • poskytneme informácie o možnom kombinovaní iných terapeutických prístupov spolu s JIAS sluchovým tréningom
  • bližšie informácie k rozdielom medzi jednotlivými sluchovými tréningami, ktoré sú dostupné na Slovensku a v Čechách

21.1.2023 (sobota), v čase od 10:00 do 16:00.

Obsahom druhého dňa bude približne nasledovné:

  • prednáška od externistu (konkrétna téma bude známa v dohľadnej dobe)
  • bližšie informácie k zostavovaniu sluchového tréningu JIAS – možnosť navrhovať si vlastný program pre svojich klientov
  • oboznámenie s novými zmluvnými podmienkami pre certifikovaných JIAS terapeutov do budúcnosti (akým spôsobom bude fungovať štruktúra JIAS na Slovensku a v Čechách, ktorá bude platná pre všetkých jednotne)
  • prípadové štúdie – ak si prinesiete nejakú prípadovú štúdiu klienta, môžeme sa na ňu spoločne pozrieť a pokúsiť sa vniesť do nej hlbší vhľad
  • funkcie aplikácie a rozhrania Sonorias teraz a v budúcnosti (Tomáš Sipos)

Storno podmienky:

Pri odhlásení viac ako 15 dní pred začiatkom supervízie je storno poplatok 30% z poplatku za supervíziu. Poplatok pri odhlásení sa menej ako 15 dní pred začiatkom supervízie je nevratný a nie je možné si ho (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu) presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín supervízie. Poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti.

Poplatok za supervíziu vám vrátime v plnej výške v prípade, ak bude supervízia zrušená zo strany organizátora.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Katarina Sipos

Autor Katarina Sipos

Katarína Sipos je národná riaditeľka JIAS pre Slovensko a Česko.

Ďalšie príspevky od Katarina Sipos