Touto cestou vás pozývame na prvú supervíziu po odbornom seminári o individualizovanej sluchovej stimulácii JIAS.

Táto supervízia je určená pre absolventov praktického kurzu JIAS sluchovej stimulácie.
Ten väčšina z vás absolvovala v októbri minulého roka, kde sme vám vysvetlili aj dôležitosť ďalšieho vzdelávania, aby bola udržaná a zachovaná kvalita poskytovaných služieb v rámci JIAS sluchového tréningu.
Informovali sme vás o tom, že prvá supervízia (po absolvovaní praktického kurzu) je pre všetkých z vás, ktorí pracujete s metódou aktívne je POVINNÁ, supervíziu musíte mať absolovanú aby bola vaša licencia právoplatná.

Všetky nasledujúce sú už dobrovoľné.
Tí z vás, ktorí aktívne pracujú (či už v podobe individuálnych klientov alebo školského programu JIAS) a supervíziu už v minulosti absolvovali, pre vás je účasť dobrovoľná.

Harmonogram:

 • 8:30:      Registrácia
 • 9:00:      Začiatok supervízie
 • 12:30:    Obedová prestávka
 • 13:30:    Pokračovanie
 • 15:30:    Záver supervízie

   

  Program:

  Opakovanie testovania – monoauralnu, binaauralnu audiometriu aj dichotický test počúvania..
  Novinky ohľadne distribúcie hudby ku klientom v budúcnosti.
  Priestor pre otázky a skúsenosti z praxe.
  Situácie z praxe.

Termín:

Odborný seminár sa bude konať 5. októbra 2018

Cena:

Cena za odborný seminár je 45,- EUR na osobu. V prípade prihlásenia viacerých osôb, prihláste každú osobu samostatne. Na seminár je nevyhnutné sa prihlásiť vopred vyplnením nižšie uvedenej prihlášky. Uzávierka prihlášok je 20. 9. 2018 a počet miest je z kapacitných dôvodov limitovaný.

Registrácia na odborný seminár Individualizovaná stimulácia podľa Dr. Kjelda Johansena

Registrácia

Fakturačné údaje

Každý účastník dostane emailom po vyplnení prihlášky potvrdenie účasti a taktiež podrobné informácie k platbe. Účastnícky poplatok preto uhrádzajte až po obdržaní tejto výzvy. Vaša prihláška bude platná až po uhradení účastníckeho poplatku.
Storno podmienky:

 • ak svoju účasť zrušíte do 20. 8. 2017, bude vám vrátená plná výška účastníckeho poplatku (45,- EUR),
 • ak svoju účasť zrušíte do 20 .9., bude vám vrátená polovica účastníckeho poplatku (19,- EUR),
 • ak svoju účasť zrušíte po 20.9., storno poplatok je už v plnej výške účastníckeho poplatku.

Upozorňujeme, že seminár sa bude realizovať len v prípade, že sa prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade zrušenia semináru z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov, budú poplatky vrátené v plnej výške.

Sending