Stretnutie zo zástupcami DFNsP Kramáre

Od 16. augusta 2016 17 augusta, 2016 Aktuality

V prvom kvartáli 2016 sa konalo vzájomné stretnutie Centra AVARE s vedením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Kramáre, za účelom odovzdania informácií ohľadne služieb, ktoré naše Centrum poskytuje. Vedenie nemocnice naše služby, obzvlášť metóda JIAS veľmi zaujali, na základe čoho sme boli prizvaní prednášať na krátky seminár pre lekárov, lekárky a sestry z ORL oddelenia. V máji 2016 sme sa následne spoločne stretli na predmetnom seminári.

Mgr. Katarína Sipos zdravotníkom odprezentovala metódu predovšetkým z jej praktickej stránky, popísala výhody, obvyklý postup práce a priblížila im aj teoretické pozadie. Z pôvodne plánovaného 20-minútového semináru napokon vznikla 2,5 hodinová, živá a veľmi zaujímavá diskusia, prínosná pre obidve strany. Personál nemocnice prejavil veľký záujem dozvedieť sa viac o JIAS metóde, čo nás samozrejme, veľmi teší.

S prednostkou oddelenia sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce, aj na aktívnej spolupráci v budúcnosti. Veríme, že sa tým vytvára lepší základ pre stále kvalitnejšie poskytovanie služieb v zdravotníctve SR, aj v rámci nášho Centra AVARE. Stačí málo, a mnohým deťom môže nemocnica pomôcť už len tým, že rodičom poskytne niekoľko doplňujúcich informácií za účelom prevencie. Výsledkom bude poskytovanie kvalitnejších služieb v zdravotníctve, čo vnímame ako veľmi pozitívny krok vpred.

Vedeniu nemocnice, aj zamestnancom ORL oddelenia ďakujeme za priestor, ktorý nám na odovzdanie informácií poskytlo, za snahu a ochotu posúvať sa ďalej, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.