Sluch, zrak, pohyb: Čo všetko vplýva na vývoj dieťaťa?

Od 2. apríla 2018 Aktuality

Oneskorený vývin komunikačných schopností u detí závisí od každého detailu.

Jedine komplexným stimulovaním všetkých oblastí týkajúcich sa psychomotorického vývinu dieťaťa možno zabrániť jeho ťažkostiam a ich prerastaniu do závažnejších problémov, ktoré človeka môžu ovplyvniť aj v dospelom veku.

Tento zaujímavý článok ktorého spoluatorkou je aj Mgr. Katarína Sipos (JIAS terapeutka a zároveň národná riaditeľka pre JIAS  SVK a CZ )  si môžete prečítať na SME. ZENY TU


(zdroj: fotolia)