Príroda verzus výchova.

Od 29. marca 2019 13 novembra, 2022 Aktuality, Odborné články

Keď dieťa rastie začne si uvedomovať, že má svoje výrazne vlastnosti. Toto je štádium kde môžete v správaní dieťaťa odhaliť niektoré, črty ktoré boli zrejmé už pri jeho narodení.

Váš postoj k rôznym úlohám dedičnosti a prostredia v živote dieťaťa môže ovplyvniť jeho vývoj.
Rozvoj dieťaťa je dynamický, stále sa meniaci proces, ktorý je niečím viac než iba obyčajnou kombináciou schopností s ktorými sa narodilo, a stimulácie, ktorej sa mu dostáva v prvých rokoch rastu. Napríklad vždy, keď vzrušene zareagujete na niečo nové, čo sa naučilo, alebo na nejakú zručnosť, ktorú si osvojilo, jeho sebaistota a motivácia sa zvýšia.

Veľmi záleží na tom, aby ste sa snažili maximalizovať celý potenciál dieťaťa a aby ste doma vytvárali prostredie, v ktorom sa pestujú a čo najviac rozšírujú jeho prirodzené vlohy. Pochopiteľne zistíte, že existujú medze toho, čo vaše dieťa dokáže. Napriek tomu by ste mu mali pomáhať dôjsť tak ďaleko, ako môže, či už sa učí obliekať samo, alebo s vami dokončí nejakú komplikovanú skladačku.

Pár tipov.

Hrajte sa s dieťaťom. 
Vývoj dieťaťa má aj emocionálny rozmer, ktorý nezávisí úplne od jeho momentálnych zručností. Dieťa má rado vašu pozornosť v ktorúkoľvek dennú hodinu, dostáva sa tak do pozitívneho nadšeného stavu mysle.

Neočakávajte rovnomerný vývoj. 
Pokroky vášho dieťaťa veľmi pravdepodobne nebudú rovnomerné. Občas bude napríklad napredovať vo fyzickom vývoji viac než v učení, jeho sociálny vývoj môže tiež zaostávať rečovými schopnosťami.

Podporujte jeho prirodzené záujmy.
Každé dieťa má individuálne chúťky, pokiaľ ide o hravé aktivity. Snažte sa rozoznať hračky a hry, ktoré má mimoriadne rado, a využite aj tento jeho záujem ako základ na ďalšiu činnosť.

Ovplyvnite čo môžete. 
Dedičné vlastnosti dieťaťa nemôžete veľmi ovplyvniť, sú pevne dané. Môžete však urobiť veľa pre to, aby ste tieto vrodené schopnosti vhodne nasmerovali a poskytli stimuláciu, ktorou podporíte vývoj nových zručností.

Zapájajte sa, využívajte navrhnuté aktivity a nedajte sa obmedzovať diskusiou „príroda vz. výchova“

zd. Richard C. Woolfson – Predškolák