„Náš syn má problém so sústredením, vytrvalosťou a odhodlaním robiť veci, ktoré ho nebavia. Pri čítaní predbieha text a zamieňa si slabiky alebo písmená zo slov navzájom vedľa seba. Je ľahko vyrušiteľný. V škole sa nudí. Má však výbornú pamäť, je empatický a má široký rozhľad.“ – aj toto je príklad dieťaťa, u ktorého sme nedávno začali s intervenciou za použitia kombinácie terapeutických prístupov.

S každým klientom sa stretávame v intervale 6-8 týždňov, čo je doba, kedy sa dá znovu pretestovať a zistiť, či došlo k žiadúcim zmenám na úrovni neurofyziológie pomocou cvikov, ktoré sú nastavené na každého klienta individuálne so zameraním na podporu oblasti, v ktorej má jednotlivec ťažkosti.

Nie vždy je vidieť zmeny u dieťaťa hneď. V prípade tohto chlapca, sme si na našom 4. spoločnom stretnutí zhrnuli zmeny, ktoré je možné pozorovať po zhruba 6 mesiacoch intenzívnej stimulácie a rodičia konštatovali: „Sústredí sa výrazne lepšie a začal krásne plynule čítať, už sa mu slabiky a písmenká nepletú, číta takmer bez chyby. Zdá sa nám byť veselší a otvorenejší, dokážeme spolu viac komunikovať a riešiť problémy, ktoré nás trápia. Ešte stále je však ľahko vyrušiteľný a ani diktáty mu zatiaľ veľmi nejdú.“

V tomto prípade je vidieť, aká je trpezlivosť dôležitá a že nie všetky očakávania sa splnia hneď. Úlohou rodičov je byť skvelým pozorovateľom a všímať si zmeny, ktoré sa u dieťaťa objavujú, či už sa jedná o tie malé, alebo veľké. Hovoriť s dieťaťom nie len o tom, v čom sa mu nedarí a v čom by sa mal zlepšiť, ale oceniť aj jeho kladné stránky. Tiež je dôležité mať na pamäti to, že cieľom nie je dokonalosť, ale pomoc a zlepšenie.

Text: Mgr. Livia Kovačová