Praktický kurz Johansenovej individualizovanej auditívnej stimulácie

Od 7. apríla 2016 17 júla, 2016 Aktuality

V marci 2016 sa nám podarilo zorganizovať odborný praktický kurz Johansenovej individualizovanej auditívnej stimulácie (JIAS). Kurz bol vedený zahraničnými lektorkami Katrin Sanne (logopédka, JIAS národná riaditeľka pre Nemecko a Rakúsko) a Katarzynou Rychetsky (pedagogička, JIAS národná riaditeľka pre Poľsko).

Katrin Sanne
Katarzyna Rychetsky

Na kurze sa účastníci oboznámili s teoretickým pozadím oslabení v rovine sluchového spracovávania. Naučili sa rozpoznávať príznaky oslabení a dozvedeli sa zaujímavé informácie aj z histórie vzniku tejto metódy. Na druhý deň sa oboznámili so samotnými diagnostickými testami, ktoré si na sebe aj sami vyskúšali. Praktický nácvik je pre aplikáciu metódy JIAS veľmi dôležitý, preto sme mu venovali jeden celý deň. Naším cieľom bolo, aby účastníci kurzu boli dobre pripravení pre prax a po skončení kurzu mohli priamo začať s metódou JIAS pracovať.

Na záver kurzu im Katrin Sanne odovzdala zaslúžené certifikáty a rozlúčili sme sa s prísľubom ďalších vzdelávacích aktivít v rámci metódy JIAS.

Fotografie z kurzu JIAS

Všetkým účastníkom ešte raz ďakujeme za spoluprácu a príjemne strávený čas. Sme veľmi radi, že už na Slovensku nebudeme sami, a že sa nám podarilo významne rozšíriť počet poskytovateľov JIAS terapie v rámci celého Slovenska.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami.