Organizujeme konferenciu : Komplexná terapia vývinových porúch.

Od 12. apríla 2018 Aktuality

Komplexná terapia vývinových porúch je názov  interaktívnej konferencie ktorú organizuje zakladateľka centra AVARE a zároveň neurovývinová terapeutka  Katarína Sipos spolu so svojou kolegyňou klinickou logopedičkou Zuzanou Jandovou.

Čo prezradili o konferencii samotné organizátorky?
„Ono to tak býva, že dobré a zmysluplné  si k sebe cestu nájde. Tak tomu bolo aj v našom prípade. Poznáme sa už roky, ale až rok 2017 nás spojil tak naozaj. Jedna vyslovila začiatok vety, tá druhá ju dokončila. Jedna načrtla obraz, tá druhá mu dodala farby. A takto vznikla aj konferencia Komplexná terapia vývinových porúch, ktorej cieľom je pomáhať. Komplexne a zmysluplne sa pozerať na problémy, s ktorými sa my, aj Vy stretávate pri svojej práci, či vo svojom živote doma.
Prajeme si, aby tak, ako projekt Komplexná terapia vývinových porúch zblížil nás dve, aby jeho dosah zblížil vás s vašimi deťmi, alebo vašimi klientmi.“

KOMPLEXNÁ TERAPIA VÝVINOVÝCH PORÚCH ktorá sa bude konať 5.-6. mája v Sheraton Hoteli v Bratislave.
Konferencia komplexná terapia

Prvý ročník konferencie  sa bude konať pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja a SSO – SLS, sekcia klinickej logopédie určená je pre lekárov, logopédov, psychológov, pedagógov, terapeutov, pomáhajúce profesie a pre rodičov detí s vývinovými ťažkosťami.

PREČO VZNIKLA ? Cieľom konferencie je odovzdať komplexné, teoretické, a najmä praktické informácie a skúsenosti z rôznych oblastí, týkajúcich sa terapeutických a pomáhajúcich profesií nielen pre odborníkov, ale aj rodičov .

Zámerom je naučiť odborníkov nahliadať na klienta komplexne a zlepšiť kvalitu života detského a dospelého klienta a jeho rodiny. Pomôžeme tak rodičom, aby nechodili od dverí k dverám. Zjednotíme svoje vedomosti a sily a budeme poskytovať komplexnú a kvalitnú intervenciu.

Chceme tiež usmerniť a nasmerovať rodičov dieťaťa nielen s nezrelým, oneskoreným vývinom, ale aj rodičov detí s bežným vývinom, aby sa rodičia vedeli zorientovať a vedeli podporovať správny vývin. Taktiež sa budeme snažiť Vám predstaviť stimulačné techniky, terapeutický prístup z komplexného pohľadu.

PRE KOHO? Pre všetkých odborníkov a to terapeutov, logopédov, lekárov, učiteľov a rôzne ďalšie pomáhajúce profesie, zaoberajúce sa detskou, ako aj dospelou populáciou. Časť konferencie je určená aj pre laickú verejnosť, predovšetkým pre rodičov.

AKÉ SU LÍSTKY A CENY?

Základný lístok 135€
(zahrňuje vstup na konferenciu)

VIP lístok 155€ (zahrňuje vstup na konferenciu plus večernu talkshow )
*talkshow bude moderovať Veronika Ostrihoňová Cifrová. Jej hosťami budú český neurológ Martin Jan Stránský, slovenská vedkyňa a profesorka Edita Révay, a zakladateľka Centra AVARE Katarína Sipos. Hostia budú diskutovať na rôzne zaujímavé témy ohľadne vzdelávania, funkcií mozgu, rodičovstva, a iné. Talk show bude obohatená o hudobné vystúpenie Katky Koščovej, o občerstvenie, ako aj o možnosť diskusie s účinkujúcimi.

AKTUÁLNE špeciálna ponuka od 12.4. – 20.4. cena VIP lístku za cenu základného lístku – pri kúpe stačí zadať kod zľavového kupónu v tvare VIP.
KÚPIŤ LÍSTOK

PROGRAM KONFERENCIE  spolu so zoznamom prednášajúcich nájdete na www.komplexnaterapia.sk

5.5.  2018  SOBOTA

9:00 – 9:15 OTVORENIE
9:15 -10:00 Bilaterálna integrácia – program na rozvoj motoriky,
koordinácie, prepájanie kognície s motorikou a prepájanie
hemisfér. (dr. Andrew Dalziell, PhD., )

10:05-10:50 Aplikácia INPP metódy u bežnej populácie,
u pacientov s neurologickým poškodením a potreba
interdisciplinárneho prístupu (Magda Zweegman Kocsis)

10:50 – 11:20 Coffe break

11:20 – 11:55 Raná intervencia v komplexnom
pohľade na dieťa z pohľadu klinického logopéda
( PhDr. Zuzana Jandová, PhDr.)

12:00-12:45  Funkcionálna optometria –
vizuálny tréning pri poruchách zrakového systému
pri očiach bez patologického nálezu. (Tatjana Hošková)

13:50 – 14:20 I.Aplikácie EEG Biofeedback terapie u jednotlivcov
s poruchami správania a učenia II.Komplexný terapeuticky
prístup pre deti s viacnásobným postihnutím.
(Mgr. Monika Lofflerová)

14:25 – 15:10 Komplexná intervencia vývinových porúch
/ JIAS – Individualizovaná sluchová stimulácia
podľa dr. Johansena (Mgr. Katarína Sipos)

15:15 – 16:00 Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby.
(MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, neurológ)

16:00 – 16:30 Coffe break

16:30 – 17:15 Starostlivosť o dieťa a stimulácia kojenca
v súlade s jeho psychomotorickým vývinom. (Eva Kiedroňová)

17:20- 18:00 Funkcie rovnovážneho systému a súvislosť
s poruchami príjmu potravy (PaedDr. Adelaida Fábianová)

19:30 – 22:00 VIP TAKLKSHOW -Talk show bude moderovať Veronika Ostrihoňová Cifrová. Jej hosťami budú český neurológ Martin Jan Stránský, slovenská vedkyňa a profesorka Edita Révay, a zakladateľka Centra AVARE Katarína Sipos. Hostia budú diskutovať na rôzne zaujímavé témy ohľadne vzdelávania, funkcií mozgu, rodičovstva, a iné. Talk show bude obohatená o hudobné vystúpenie Katky Koščovej, o občerstvenie, ako aj o možnosť diskusie s účinkujúcimi.

6.5. NEDEĽA
8:30 – 8:40 OTVORENIE

8:40 – 9:20 Dyskalkúlia – matematické schopnosti
(PhDr. Janka Zajacová)

9:25 – 10:10 Úloha adaptačných a stresových procesov
v obraze vývinových porúch (MUDr. Michael Kučera)

10:15 – 11:00 Vplyv dojčenia, sania a výživy na vývoj zubného
aparátu detského pacienta  (Dr. Alexandra Semjonová MD, PhD.)

11:05 – 11:30 Coffe Break

11:35 – 12:20 Pôrod a jeho vplyv na vývin a život dieťaťa
(MUDr. Lenka Ondáčková)

12:25 – 13:10 Vývinová práca dieťaťa ako sebavýchova
hlavné princípy Montessori pedagogiky (Mgr. Soňa Bobeková )

13:15 – 14:00 – Viesť alebo sprevádzať ? Psychické odolnosti dieťaťa (Mgr. Milena Kutláková Nováková)
14:05 – 14:20 UKONČENIE

PRIHLÁSIŤ SA môžete TU