Spoločnosť Centrum AVARE s.r.o., uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?
Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu klientskeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Centrum AVARE s. r. o. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi – pri registrácii (prihlasovaní) na kurz alebo pri vyplnovaní vstupného dotazníka či kontaktného formuláru. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť Centrum AVARE, s. r. o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými podmienkami.

PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME?
Osobné údaje sú v prvom rade využívané na spracovanie zdravotného stavu klienta, realizáciu dodávky(CD), zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely Centrum AVARE, s.r.o. a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť Centrum AVARE, s. r. o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám.

AKO MÔŽEM ZMENIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
Klienti môžu svoje osobné údjae kedykoľvek aktualizovať prostredníctvom žiadosti na  info@avare.sk. Zároveň na písomnú žiadosť klienta budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Centrum AVARE, s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od Centrum AVARE, odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti newslettra.

ČO SÚ COOKIES A AKO ICH VYUŽÍVAME?
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť Centrum AVARE, s. r. o. používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.avare.skwww.jias.skwww.komplexnaterapia.sk  Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača.