Praktický kurz - Individualizovaný sluchový tréning JIAS

Praktický kurz „Individualizovaný sluchový tréning JIAS“ vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Online supervízia JIAS pre terapeutov v rozsahu 3 hodín

Táto krátka online supervízia JIAS je určená pre všetkých certifikovaných JIAS terapeutov, ktorí majú záujem o konzultáciu v súvislosti s ich klientmi, prípadne pre ďalšie ozrejmenie akýchkoľvek záležitostí v súvislosti s JIAS sluchovým tréningom.

Supervízne stretnutie JIAS pre certifikovaných terapeutov

Supervízne stretnutie JIAS je určené výhradne pre certifikovaných JIAS terapeutov, ktorí už minimálne pol roka až rok pracujú so sluchovým tréningom JIAS, prípadne pre tých, ktorí absolvovali kurz, ale potrebujú si informácie ozrejmiť, aby mohli začať.