Praktický kurz - Individualizovaný sluchový tréning JIAS, Bratislava

termín: teoretická časť 8. a 11. september 2023, praktická časť 22. a 23. september 2023

Praktický kurz „Individualizovaný sluchový tréning JIAS“ vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Praktický kurz - Individualizovaný sluchový tréning JIAS, Košice

termín: teoretická časť 8. a 11. september 2023, praktická časť 6. a 7. október 2023

Praktický kurz „Individualizovaný sluchový tréning JIAS“ vám dá do rúk účinný nástroj na to, ako môžete zlepšiť rečové a jazykové zručnosti, čítanie, koncentráciu, komunikáciu, celkové sluchové spracovávanie a zredukovať precitlivenosť na zvuky. Dá vám odpoveď na to, prečo napriek tomu, že dieťa počuje dobre, nedokáže dostatočne spracovávať počuté, prečo reaguje oneskorene, prečo sa reč nerozvíja tak, ako by sa mala a čo je možné urobiť pre to, aby sme pomohli.

Supervízne stretnutie JIAS pre certifikovaných terapeutov

termín: 20. a 21. október 2023

Supervízne stretnutie JIAS je určené výhradne pre certifikovaných JIAS terapeutov, ktorí už minimálne pol roka až rok pracujú so sluchovým tréningom JIAS, prípadne pre tých, ktorí absolvovali kurz, ale potrebujú si informácie ozrejmiť, aby mohli začať.