Prosím, vyplňte tento dotazník dôsledne. Ak bude vašou odpoveďou „áno“ viac ako jeden krát, mohla by byť JIAS sluchová stimulácia pre vaše dieťa zmysluplná a nápomocná. Dotazník si prejdite detailne s vaším JIAS providerom. Zoznam JIAS providerov nájdete stránkach www.jias.sk.

Vyplnený dotazník môžete zaslať niektorému z JIAS providerov aj pred dohodnutím osobného stretnutia a môžete si vyžiadať spätnú väzbu či už telefonicky, alebo emailom. Ak máte o takýto postup záujem, vyplňte nižšie uvedený dotazník.

Úvodný dotazník pri problémoch v sluchovom spracovavani v detskom veku

 

Údaje dieťaťa

Formulár vyplnil:

Kontaktné údaje:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sending