Centrum AVARE

Aktuálne počúvané CD

Plán počúvania do doručenia nového CD

Ondulation 1

pondelok: skladba 2
streda: skladba 4
piatok: skladba 6

Ondulation 2

pondelok: skladba 4
streda: skladba 5
piatok: skladba 6

Ondulation 3

pondelok: skladba 1
piatok: skladba 2

Ondulation 4

pondelok: skladba 4
streda: skladba 5
piatok: skladba 6

Concentration

pondelok: skladba 4
streda: skladba 2
piatok: skladba 4

Oscilare Alpha

pondelok: skladba 2
streda: skladba 4
piatok: skladba 6

Oscilare Beta

pondelok: skladba 4
streda: skladba 5
piatok: skladba 6

jednotlivé Waves

Počúvajte každý druhý deň jednu skladbu

špeciálne kombinácie

Počúvajte každý druhý deň jednu skladbu

JIAS