Centrum AVARE

Stredné ucho je ovzdušňované koncom nosa, oblasťou nosohltana. Prepojenie medzi nosohltanom a stredným uchom sa nazýva Eustachova trubica. Tá sa pri prehĺtaní vplyvom hltanových svalov narovná, a vďaka tomu sa do dutiny stredného ucha dostane vzduch. V zdravom uchu vtedy počuť tichučké puknutie. Ovzdušňovanie stredného ucha je zmenožnené, ak sliznica Eustachovej trubice opuchne, napr. pri nachladení, alebo nádche, rovnako však pri zväčšení nosných mandlí (polypov), a svalstvo hltana následne nie je schopné Eustachovu trubicu dostatočne narovnať.

Ak je teda zamedzený prívod vzduchu do stredného ucha z vonkajšieho prostredia prostredníctvom Eustachovej trubice, tak v strednom uchu vzniká podtlak. Tento podtlak spôsobí, že sa blanka bubienka preliači smerom dovnútra, bubienok sa nadmerne napne, a v takomto stave nie je natoľko pohyblivý a flexibilný, ako by to bolo potrebné. Zvuk, ktorý dopadá ako vlnenie na takto ovplyvnený bubienok, nie je v dostatočnej a potrebnej miere sluchovými kostičkami prenášaný do vnútorného ucha. Ucho v takomto stave počuje o niečo horšie ako normálne, zvuk znie zastrene, tlmene. Takéto jemné obmedzenie kvality sluchu si zväčša všimnú len dospelí, deti si to zväčša neuvedomia. Ak takýto stav pretrváva mesiace alebo aj roky, môže to viesť najmä u detí k stále viac postupujúcemu preliačeniu bubienka. Môže tak vzniknúť poškodenie sluchu, ktoré môže mať rozsah, akoby ste si
zapchali ucho prstom.

Ovzdušňovanie ucha je teda veľmi dôležité, aby bol bubienok v stave prenášať zvuk v jeho plnom rozsahu!

Eustachova trubica sa musí otvárať aktívne, pôsobením svalstva. Tieto svaly sa dajú tiež trénovať. Nasledovné cvičenie, alebo tréning prostrednícvom nosného balónika, pomáhajú zlepšovať jej flexibilitu.

Vyrovnávanie tlaku vonkajšieho prostredia a prostredia stredného ucha prostredníctvom tzv. „Valsalva manévru“, je najrozšírenejší spôsob vyrovnania tlakových rozdielov. Pri zatvorených ústach, a prstami uzatvorených nosných dierkach, sa pri tom fúkne vzduch smerom do nosa. Je dôležité, aby boli nosné dierky pridržané pevne, a aby sa tlak vzduchu vytváral pomaly a rovnomerne. Líca sa pritom nemajú plniť vzduchom. V nosohltane sa tak vytvorí pretlak vzduchu, ktorý otvorí Eustachovu trubicu, dutina stredného ucha sa naplní (akoby nafúkne) vzduchom a bubienok sa tak upravením tlaku vzduchu dostane do jeho normálnej polohy. Tichučké puknutie, alebo zasyčanie, počuté v ušiach, nasvedčuje tomu, že sa vyrovnávanie tlaku úspešne podarilo. Nepreháňajte to ale prosím! Vyrovnávanie tlaku prostredníctvom Valsalvovho manévra sa nesmie robiť vytvorením príliš veľkého tlaku, žiadne silové tlačenie nie je vhodné. Naopak, je nutné, aby sa celý postup zrealizoval bez väčšej námahy. Nápomocné môže byť, ak sa súčasne pokúsite aj prehltnúť. Nikdy však nerobte vyrovnávanie tlaku vzduchu popísaným spôsobom násilne!

Mladšie deti môžu vyrovnávanie tlaku vzduchu realizovať za pomoci nosného balónika, čím si zároveň nacvičia tento manéver. Jedna nosná dierka je pri tomto procese pridržiavaná prstami, k druhej je priložená oválna nosová násadka, na konci ktorej je mäkký balónik. Vypúšťaním vzduchu von nosnou dierkou sa balónik nafúkne. Ak sa toto cvičenie opakuje pravidelne, Eustachova trubica sa stáva flexibilnejšou. Opýtajte sa Vášho JIAS terapeuta, vo Vašej lekárni, alebo u Vášho ORL lekára na dostupnosť tejto pomôcky.

Ovzdušňovanie je veľmi dôležité, aby bol bubienok schopný prenášať hudbu z tréningových CD v plnom rozsahu!

JIAS