Centrum AVARE

Waves

Základom JIAS je 7 WAVES CD nosičov, pričom každá jedna WAVES skladba stimuluje cca 1? oktávy (Waves 1-7, Waves 4LFR, Waves 5+). Štandardne je nastavená na pravé ucho 5dB hlasnejšia stimulácia, čím sa stimuluje dominancia pravého ucha, ktorá sa týka väčšiny populácie. Skladby je možné koncipovať aj neutrálne, teda bez zvýšenia hlasitosti na ktorejkoľvek strane, alebo s ľavou stimuláciou, kedy je naopak 5dB pridaných na hlasitosti na ľavom uchu. Týchto 9 WAVES pokrýva frekvenčné pásmo od 125Hz po
16000Hz. Každá WAVES je cca 10 minútová skladba. Waves CD-čka sa môžu individualizovať, alebo môžu zostať štandardné – nezmenené.

Waves 4 štandard alebo LFR – low frequences reduced, je skladba, ktorá sa často používa ako štartovacia skladba, najmä u citlivejších klientov, u ktorých by mohla hroziť prestimulácia. Stimuluje frekvencie v strednom pásme okolo 1000Hz, pôsobí upokojujúco a zväčša ju deti celkom rady počúvajú. Pri Waves 4 LFR sú frekvencie pod 1000Hz zredukované v ich intenzite a využíva sa najmä pre klientov, ktorých krivky sú v pásme od 125Hz do 1000Hz na optimálnej krivke počutia, alebo nad ňou, prípadne pre klientov, ktorí sa
javia ako veľmi citliví na zvuky. V takomto prípade klient počúva 7 dní v týždni práve túto jednu skladbu a to počas 6 – 8 týždňov.

Odporúča sa Waves 4 individualizovať, ak je splnené aspoň jedno kritérium pri 1000Hz a nižšie:

  • ak sú krivky počutia pravého a ľavého ucha ďaleko od seba
  • ak je pravé ucho hypersenzitívne a ľavé ucho hyposenzitívne (alebo naopak)
  • ak sú obe uši veľmi hypersenzitívne

Waves 5+ pokrýva ten istý frekvenčný rozsah ako štandardné Waves 5, obsahuje však navyše posilnenie stimulácie pri 3000Hz. Toto CD sa obvykle v programe zaraďuje po Ondulation 2, ak pretrváva pokles na 3000Hz, aj po stimulácii vyšších frekvencií prostredníctvom Ondulation 2. Posilnenie stimulácie na úrovni 3000Hz môže zlepšiť priebeh krivky počutia celkovo.

Sluchový stimulačný program prostredníctvom WAVES

Využitie programu zloženého zo základných Waves, sa osvedčilo pri maličkých deťoch (už deti okolo 3 rokov) a tiež pri klientoch s poruchami senzorického spracovania vnemov, ktoré vedú k nestálym reakciám na tóny (napr. klienti s poruchami autistického spektra) a tiež u klientov, u ktorých je len veľmi obtiažne možné získať spoľahlivý audiogram.

V týchto prípadoch začínajú deti s CD Waves 4, ktorý počúvajú 4 – 8 týždňov.

Pokračuje sa s Waves 3, a v úvode prechodu na Waves 3 môže dieťa počúvať aj Waves 4 a Waves 3 striedavo (jeden deň Waves 4, nasledujúci deň Waves 3 atď.), kým si na nové CD nezvykne. Následne sa do počúvania zavedie aj Waves 5, pričom môžeme postupovať rovnakým, už spomínaným alternujúcim spôsobom. Tieto 3 CD nosiče môžu pre úplne malé dieťa postačovať. Po ich postupnom uvedení do počúvania a po odpočúvaní uvedeného obdobia, môžu byť jednotlivé CD nosiče alternované, pričom každý CD nosič dieťa počúva 3 alebo 4 dni.

Pri niektorých deťoch môže byť zmysluplné nechať ich okrem Waves 4, 3 a 5 počúvať aj Waves 2 a 6. V takomto prípade uveďte po Waves 5 Waves 2, a následne Waves 6.

(Aby ste rodičom a deťom zjednodušili prehľad o alternovaní týchto 5 CD nosičov, poskytnite im prehľad, ktorý je priložený na konci tohto testu.) Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad o frekvenciách, ktoré pokrýva každý menovaný CD nosič.

Číslo skladby
Tónina
Frekvenčný rozsah
Waves 1
C 128
100Hz – 250Hz
Waves 2
D 256
200Hz – 500Hz
Waves 3
E 512
400Hz – 1000Hz
Waves 4
F 1024
800Hz – 2000Hz
Waves 4 LFR
F 1024
800Hz – 2000Hz
Waves 5
G 2048
1600Hz – 4000Hz
Waves 5 plus
G 2048
1600Hz – 4000Hz
Waves 6
A 4096
3200Hz – 8000Hz
Waves 7
B 8192
6400Hz – 16000Hz

Ondulations CDs

V programe sú 4 Ondulation CD nosiče. Sú označené číslami 1,2,3 a 4. Ondulation 1, 2 a 4 obsahujú 6 skladieb, pričom každá skladba trvá cca 10 minút. Ide o skladby, ktoré sú zložené zo základných Waves skladieb. Ondulation 3 sa od nich odlišuje. Obsahuje 5 skladieb, pričom dve skladby trvajú 15 minút a 3 skladby trvajú 10 minút. Dve 15 minútové skladby vychádzajú zo špeciálneho Concentration CD (vysvetlené nižšie). Ich stimulácia pokrýva pásmo vysokých frekvencií, 3 desať minútové skladby sú zostavené z WAVES skladieb. Ondulation 3 a Ondulation 4 majú obe extra posilnenie na 3000Hz. Rovnako ako pri Waves CDnosičoch, je pravé ucho silnejšie stimulované ako ľavé. To znamená, že pre klienta, ktorý je ľavák, bude
možno potrebné CD upraviť a pravú stimuláciu ubrať, alebo dokonca nahradiť ľavou. Ondulation 1 stimuluje nízke frekvencie, Ondulation 3 a 4 stimulujú vysoké frekvencie.

Ak klient (staršie dieťa) napr. počúval 6 -8 týždňov WAVES 4 alebo WAVES LFR, tak obvykle pokračuje v programe s ONDULATION 1, alebo s ONDULATION 2 v závislosti od potrieb, ktoré vyplývajú z kriviek počutia. Ak je potrebná stimulácia v pásme nízkych frekvencií, pokračuje sa s ONDULATION 1, inak sa pokračuje s ONDULATION 2.

ONDULATION 1 sa využíva, ak je splnené čo i len jedno z nasledujúcich kritérií pri 1000Hz a nižšie:

  • ak je krivka počutia v nízkom frekvenčnom pásme pod krivkou optimálneho počutia
  • ak sa medzi krivkou pravého ucha a ľavého ucha vyskytujú prekríženia
  • ak sú krivky počutia ľavého a pravého ucha ďaleko od seba
  • ak je ľavé ucho citlivejšie ako pravé ucho

ONDULATION 2 sa využíva, ak sú splnené všetky nasledujúce kritériá pri 1000Hz a nižšie:

  • ak je krivka počutia v nižšom frekvenčnom pásme veľmi blízko krivke optimálneho počutia
  • ak je pravé ucho v nízkych frekvenciách rovnako citlivé, alebo citlivejšie ako ľavé ucho
  • ak sa v pásme nízkych frekvencií krivky ľavého a pravého ucha neprekrižujú

Ondulation CD nosiče by mali byť individualizované vždy, keď je to možné. Ak ale nie je z dôvodu prechladnutia, alebo problému s koncentráciou pri meraní klienta možné zrealizovať spoľahlivé merania, tak sa môže začať s neindividualizovaným Ondulation CD.

Po Ondulation 1 sa zvyčajne pokračuje s Ondulation 2. Po Ondulation 2 (bez ohľadu na to, či sa predtým využila Ondulation 1, alebo nie) sa zvyčajne pokračuje s Ondulation 4 , alebo s Ondulation 3.

ONDULATION 3 a ONDULATION 4 sa využívajú, ak sa krivky počutia v pásme vyšších frekvencií aj naďalej odchyľujú od optimálnej krivky počutia, alebo ak je potrebné docieliť výraznejšiu preferenciu jedného ucha. Napr. klient počúval Waves 4 a potom Ondulation 2, ale krivka počutia medzi 3000Hz a 8000Hz sa stále nachádza výrazne pod krivkou optimálneho počutia, tak je vhodné pokračovať s Ondulation 4, aby sa pokryla táto špecifická oblasť. Ak má klient okrem toho nedostatočnú preferenciu jedného ucha, tak je vhodné pokračovať s Ondulation 3 (prípadne je možné nasadiť Ondulation 3 až po Ondulation 4).

ONDULATION 4 sa využíva aj na pomalú redukciu stimulácie. V takomto prípade klient počúva podľa inštrukcie 6 krát v týždni 4 týždne, následne 3 krát do týždňa 4 týždne a nakoniec 1 krát do týždňa 4 týždne. Následne môže klient ešte príležitostne počúvať CD na 10 minút. Nižšie uvedená poskytuje prehľad o frekvenciách, ktoré pokrývajú Ondulations CD nosiče.

CD
Frekvenčný rozsah
Ondulations 1
100Hz – 2000Hz
Ondulations 2
500Hz – 8000Hz
Ondulations 3 a Ondulations 4
1000Hz – 8000Hz

Hemiwaves

Nosiče označené skratkou HW – HEMIWAVES sú hudobne identické s ostatnými nosičmi a pokrývajú tým pádom rovnaký rozsah frekvencií. (napr. OND 1 a OND 1 HW). Označenie HW obohacuje tieto CD nosiče o tzv. „binaurálne beaty“, ktoré slúžia stimulácii mozgu (brain entrainment). V tichej hlasitosti znie pri tom do jedného ucha jeden tón a do druhého ucha iný tón. Tieto tóny na začiatku ležia 20Hz od seba, čo je v rovine beta vĺn, teda bežného vedomia. Po 2 – 3 minútach sa tento rozdiel medzi tónmi zredukuje na 7- 8 minút na 12Hz. Mozog sa pri tom po niekoľkých minútach nastaví na tento rozdiel a na EEG je možné pozorovať zvýšenú aktiviu v oblasti Alfa vĺn. Toto vedie k uvoľnenému, ale bdelému stavu. Následne sa rozdiel medzi frekvenciami opäť upraví na 20Hz, čím sa docieli dominantná aktivita v rovine Beta vĺn. Obraz mozgových vĺn, ktorý sa týmto spôsobom docieli, je podobný tomu, ktorý vykazujú ľudia venujúci sa dlhé roky meditácii. Väčšina klientov vníma túto hudbu ako uvoľňujúcu. Tieto CD nosiče sú vhodné pre stresovaných dospelých, osvedčili sa tiež u detí s ADHD. Individualizujú sa rovnako ako všetky ostatné nosiče vždy, keď je to možné.

Concentration CD sa môže využiť u detí starších ako 8 rokov, u mladistvých a dospelých klientov, u ktorých sa krivky počutia a/alebo preferencia ucha v rámci programu výrazne nemenia-nelepšia napriek tomu, že sa programu podrobujú už dlhšie. Toto CD predstavuje doplnkovú stimuláciu pre pravú (alebo ľavú) preferenciu ucha. Pozostáva zo 4 skladieb, ktoré trvajú 15 minút. Každá skladba obsahuje uprostred 5 minútovú pasáž, ktorá sa od ostatných častí, ktoré sú zostavené z Waves, odlišuje. Concentration CD nosiče pokrývajú plný frekvenčný rozsah od 100Hz do 6400Hz.

OSCILLARE Alpha a OSCILLARE Beta sú CD so 6–timi 10 minútovými skladbami. Každá skladba sa skladá z 5-tich minút Waves hudby a 5-tich minút Volf-zvukov. Jedná sa o originálnu Volfovu hudbu, na ktorej podklade Kjeld Johansen vytvoril sluchový stimulačný program. Tieto CD môžu byť využité pre staršie deti (min. od 6 rokov), ktoré ku koncu programu (min. po treťom CD) potrebujú ešte extra stimuláciu pre vyhranenie preferencie jedného ucha, alebo ak majú klienti oneskorené, alebo pomalé reakcie, napriek tomu, že už počúvali 3. CD. Síce sú originálne Volfove tóny nie zrovna príjemné na posluch, dávajú však silné sekvenčné inputy cez pravé ucho do ľavej hemisféry spolu s mnohými zmenami tempa a frekvenčnými zmenami cekovo. Oscillare CD sa nehodia ako štartovacie CD pre program, môžu byť ako štartér využité výnimočne u mladistvých, u kotrých sa predpokladá, že nebudú mať dostatočnú motiváciu na zotrvanie v programe. CD Oscillare pomáhajú aj u klientov s výraznou hyperacusis.

Inštrukcie k alternujúcemu počúvaniu Waves CD nosičov 2, 3, 4, 5 a 6

Ak boli jednotlivé Waves CD nosiče počúvané dlhšie obdobie jednotlivo, nasledujú 2 fázy ich alternujúceho počúvania v nasledovnej obmene:

Fáza č. 1 –  21 dní
1. deň až 3. deň
3 dni
Waves 2
4. deň až 7. deň
4 dni
Waves 4
8. deň až 11. deň
4 dni
Waves 6
12. deň až 14. deň
3 dni
Waves 3
15. deň až 18. deň
4 dni
Waves 5
19. deň až 21. deň
3 dni
Waves 2
Fáza č. 2 –  18 dní
1. deň až 4. deň
4 dni
Waves 4
5. deň až 8. deň
4 dni
Waves 6
9. deň až 11. deň
3 dni
Waves 3
12. deň až 15. deň
4 dni
Waves 5
16. deň až 18. deň
3 dni
Waves 2
JIAS