Dotazník k pozornosti, správaniu, koordinácii a reči

Kontaktné údaje:

Pozornosť

Prosím, označte pri každej otázke jednu z navrhovaných odpovedí a uveďte podľa možností stručný príklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správanie

Prosím, označte pri každej otázke jednu z navrhovaných odpovedí a uveďte podľa možností stručný príklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinácia

Prosím, označte pri každej otázke jednu z navrhovaných odpovedí a uveďte podľa možností stručný príklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reč

Prosím, označte pri každej otázke jednu z navrhovaných odpovedí a uveďte podľa možností stručný príklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sending