Cesta k mužskému srdcu vedie cez ľavé ucho

Od 12. júna 2017 Aktuality

Zdroj: © The Times, 25. apríl 2008
Roger Dobson

Ak uvažujete nad tým, že svoju druhú polovičku požiadate o ruku, uistite sa, že jej lásku vyznáte do ľavého ucha. Môžete tak zvýšiť pravdepodobnosť, že odpovie tým potešujúcim slovom „áno“. Nový výskum tvrdí, že vyznania lásky, vtipy alebo slová hnevu si najlepšie zapamätáte, ak ich počujete ľavým uchom, zatiaľ čo inštrukcie, pokyny na cestu a neexpresívne informácie majú väčší efekt v tom pravom.

Súvisí to s tým, ako mozog spracováva informácie. Hoci ľavá a pravá mozgová hemisféra sú zložené podobne, majú špecializované funkcie. Predpokladá sa, že kým ľavá hemisféra je dominantná a ovláda logiku, pravá je viac zameraná na predstavivosť, zrakové vnemy, intuíciu, emócie a priestorovosť. Keďže pravá hemisféra ovláda ľavú časť tela, v štúdiách sa ľavé ucho javí ako cesta vedúca k emočnej časti mozgu a pravé ucho k neemočnej, logickej časti.

No nejde iba o uši. Ovplyvnené je aj pravé oko, ktoré lepšie spracováva farby; pravé chodidlo, ktoré je šteklivejšie; ľavé líce, ktoré sa častejšie bozkáva; a ľavá strana je obľúbenejšia aj pri držaní bábätiek. Túto teóriu podporuje aj niekoľko psychologických štúdií, štúdií vychádzajúcich zo snímania mozgu či výskumov s pacientmi s poraneniami mozgu alebo zmenami v jeho štruktúre.

Rozdielne úlohy hemisfér sa napríklad výraznejšie prejavujú u pacientov bez svorového telesa (tzv. corpus callosum), ktoré hemisféry spája. Pri poškodení ľavej časti mozgu majú pacienti po prekonaní mozgovej príhody podľa štúdií zvyčajne väčší problém s rečou a jazykom, než pri poškodení tej pravej. Prinášame prehľad najnovších výskumov, ktoré sa ponorili do záhady fungovania dvoch hemisfér ľudského mozgu.

Vtipkovanie

Smiať sa musíte, hlavne keď k vám vtip príde ľavým uchom. Prebiehajúci výskum na Kalifornskej univerzite ukazuje, že u dobrovoľníkov, ktorí počúvali vtipy, sa so spracovávaním pointy vtipu viac spájala pravá hemisféra. „Výsledky naznačujú, že informácie súvisiace s vtipom boli aktívnejšie v pravej hemisfére,“ konštatujú výskumníci.

Držanie bábätiek

Údajne 70 – 85 % žien drží bábätká na ľavej strane bez ohľadu na to, ktorú ruku používajú častejšie. Podľa výskumu na Univerzite v Sussexe im to pomáha lepšie porozumieť emocionálnym aj fyzickým potrebám svojho dieťaťa. Podľa výskumníkov dieťa z pozície vľavo vysiela dôležité signály do pravej hemisféry mozgu matky, teda tej časti, ktorá sa využíva na emočné reakcie. „Držanie na ľavej strane poskytuje výhody v procese vytvárania puta medzi dieťaťom a matkou, ktorá tak rýchlo a intuitívne vie zareagovať na požiadavky dieťaťa,“ tvrdia.

Sladké nezmysly

Slová lásky ale aj hnevu, majú pravdepodobne najväčší dopad, keď ich začujete cez ľavé ucho. Výskum Americkej univerzity Sama Houstona s 1120 účastníkmi ukazuje, že ľahšie si dokázali spomenúť na emotívne slová spojené s láskou či hnevom, keď ich počúvali ľavým uchom. Keď tieto slová vošli ním, rozpamätali sa s až 69 % presnosťou, čo je viac v porovnaní s pravým uchom, kde to bolo 56 %.

Nos na pachy

Pena po holení a kvety u ženy zrejme najviac vplývajú na ľavú nozdru. Vo výskume Centra čuchu a chuti (angl. Smell and Taste Center) Pensylvánskej univerzity skúsili dať šesťdesiatim ľavákom aj pravákom zacítiť rôzne vône ľavou a pravou nozdrou. Výsledky ukázali, že najväčší efekt u žien vyvolali pachy v ľavej nozdre, pravdepodobne preto, že je spojená s časťou mozgu citlivejšou na emócie.

Chcete poštekliť?

Výskumníci dobrovoľníkom šteklili ľavú a pravú nohu pomocou špeciálneho prístroja na šteklenie, aby mohli určiť ich reakcie. Silu šteklenia dobrovoľníci číslovali a výsledky ukazujú, že pravá noha bola výrazne citlivejšia ako ľavá, bez ohľadu na to, ktorú ruku či nohu uprednostňujú.

Hľadanie viery

Keď výskumníci dobrovoľníkom prehrávali náboženské alebo duchovné slová, zistili, že pri ľavom uchu bola presnosť rozpamätávania 66 %, kým pri pravom uchu 54 %. Opak zistili pri slovách nesúvisiacich s náboženstvom. Tvrdia teda, že keď ľudia náboženské frázy počujú ľavým uchom, podnety sa dostávajú do pravej hemisféry, ktorá lepšie vníma nelogické myšlienky. „Vysvetlením môže byť, že pravá hemisféra vykonáva funkcie, ktoré zvyčajne nie sú spojené s logikou či rozumovými schopnosťami,“ povedal vedúci výskumu Dr. Teow-Chong Sim.

Telefónne predaje

Ľavé ucho môže byť najlepšie pre predajcov. Vo výskume Univerzity College London používali tri tímy predajcov pri ponúkaní poistenia cez telefón jedno z troch slúchadiel – na ľavom, pravom, či oboch ušiach. Predaj bol značne ovplyvnený výberom slúchadiel. „Ľudia, ktorí si vybrali ľavé slúchadlo predali výrazne viac ako tí s pravým alebo stereo slúchadlami. Keď sa predaje analyzujú z pohľadu rozdielneho výberu typu slúchadiel jednotlivcami, slúchadlo na ľavom uchu malo určite väčšiu výhodu.“

Nie je jasné prečo, no existuje teória, že predajcovia, ktorí sa rozhodnú počúvať pravým uchom sú zrejme náchylnejší pri predaji používať logiku, zatiaľ čo tí, čo počúvajú ľavým, môžu nadviazať s klientom intuitívnejší a vnímavejší vzťah.

Porozumenie umeniu

Ak chcete lepšie porozumieť výtvarnému umeniu, žmurkajte na obrazy. Štúdie ukazujú, že pravá hemisféra a ľavé oko si ich pamätajú najlepšie. Výskumníci na nórskej Univerzite v Tromsø ukázali dobrovoľníkom 1500 obrazov, na ktoré sa najskôr pozerali oboma očami a potom každým zvlášť. O 6 dní neskôr otestovali, ako si obrazy pamätajú. Výsledky ukázali, že lepšie rozoznali obrazy zaznamenané pravou hemisférou než ľavou.

Je tu nejaký atlét?

Šprintéri najlepšie štartujú pravou nohou. Výskum na Univerzite v Calgary ukazuje, že tí, ktorí začínajú pravou nohou vzadu, mali výhodu o viac ako 70 milisekúnd oproti tým, ktorí majú vzadu ľavú nohu. Podľa výskumníkov výsledky zodpovedajú teórii, že ľavá hemisféra, ktorá ovláda pravú nohu, sa viac zúčastňuje na ovládaní pohybu. „Výhodnejší reakčný čas pri štarte s pravou nohou vzadu, ktorý sme odmerali v tejto štúdii napovedá, že učitelia a tréneri by pri tejto činnosti mali zdôrazňovať atlétom potrebu tejto pozície,“ tvrdia.

Rozoznávanie tvárí

Pravá hemisféra spracováva tváre lepšie ako ľavá, no iba ak nie sú rozmazané. Vo výskume uverejnenom v časopise Perception, ukazovali známe a neznáme tváre do ľavého alebo pravého zorného poľa. Polovica bola rozmazaná, polovica ostrá.

Keď ľudia videli rozmazané tváre slávnych v ľavom zornom poli, reagovali na ne omnoho rýchlejšie, než keď ich videli v pravom.

Vyskúšajte svojich priateľov

Položte priateľom tieto otázky a pozorujte smer ich pohľadu.

  1. Pomenujte grófstvo susediace s Cornwallom.
  2. Vymenujte 3 synonymá pre slovo „kráčať“.
  3. Na ktorú stranu je otočený obraz kráľovnej na minci s hodnotou 2 pence?
  4. Vymenujte 3 synonymá pre slovo „inteligencia“.

Pri rozmýšľaní o otázkach týkajúcich sa jazyka (označené párnymi číslami), sa väčšina ľudí pozrie doprava, kým pri rozmýšľaní o priestorových otázkach (nepárne čísla), sa pozrie doľava. Tieto pohyby očí môžu byť výsledkom dvoch častí nášho mozgu spracovávajúcich rozdielne informácie.

Vypracované na vysokej škole Concordia College v Minnesote.

© Preklad: Mariana Jomová, pre Centrum AVARE, s.r.o.